HAYATA YÖN VEREN AYETLER RAHMAN RAHİM ALLAH'IN ADIYLA

1- (Rabbimiz!) sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha, 4) -Yalnız Allah’a ibadet ve sadece ondan yardım istemek.

2- İşte kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer olmayan bu kitap, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. (Bakara, 2) -Hidayet rehberi, içinde şüphe olmayan kitap.

3- O (Allah) ki, yeryüzünde bulunan bütün varlıkları sizin için yarattı. (Bakara, 29) -Allah, bütün varlıkları insan için yarattı.

4- Hanı, senin Rabbin melaikeye “Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim” dediği zaman da şöyle sormuşlardı: “Yeryüzünde fesat çıkaran ve kan dökmekte olan birini mi atayacaksın? Üstelik biz seni hamd ile tesbih ve takdis edip dururken.” (Bakara, 30) -İnsanın halife tayin edilmesi.

5- Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, çok kabul eden ve çok merhamet edendir. (Bakara 37) -Allah, Âdem’in tövbesini kabul etti.

6- Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz. (Bakara 43) -Namaz, zekât ve beraber yapılması istenen rükû.

7- (Ey bilginler!) Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? (Bakara 44) -Kendi yanlışlarını görmeden başkalarını düzeltmeye çalışanlar.

8- (Allah’tan) sabır ve salat ile yardım isteyin! Ancak bu huşu duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara 45) -Sabır ve dua ile Allah’tan yardım istemek.

9- Hiç kimsenin hiç kimse adına hiçbir şey ödeyemeyeceği, kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, kurtuluş akçesi alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün (dehşetinden) korunun. (Bakara 48) -Şefaatin olmayacağı hakkında.

10- Bir zaman da demiştiniz ki: Ey Musa! Allah’ı açıkça görünceye dek sana kesinlikle inanmayacağız. Ve ardından siz bön-bön bakarken yıldırım çarpmışa dönmüştünüz. (Bakara 55) -Allah kimseye görünmez.

11- Hani biz, İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: Sadece Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara doğru olanı söyleyiniz, namazı kılınız, zekâtı veriniz. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. (Bakara 83) -Peygambere, bize çobanlık yap demeyin.

12- Ey iman edenler! Peygambere “Bizi güt!” demeyiniz, “Bizi gözet” deyiniz ve onu dinleyiniz. İnanmayanlara acıklı bir azap vardır. (Bakara 104) -Peygambere bizi “Güt” “Çobanlık et” demeyiniz.

YORUM EKLE