Tapu harcında muafiyet düzenlemesi!

TBMM’ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin, çocuk başına ise 150 bin TL’lik bölümün tapu harcından muaf tutulması öngörülüyor. 
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi amacıyla satın aldığı konutlarda hanedeki ebeveyn başına 300 bin, çocuk başına ise 150 bin TL’lik bölümün tapu harcından muaf olması planlanıyor. 
Konut, iş yeri ya da arsa alım satım işlemlerinde tapu harcı ödeniyor. Vatandaşların ağır kira yükünden kurtarılması ve konut sahibi olabilmesi için, ev alımında devlet tarafından alınan tapu harcı ve masraflarına muafiyet uygulanarak, konut sahibi olmanın kolaylaştırılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. 
Tapu masrafları ne kadar?
Tapu harcı kapsamında, gayrimenkulü satın alan kişi beyan edilen tutar üzerinden binde 20, gayrimenkulü satan kişi ise beyan edilen tutar üzerinden binde 20 olacak şekilde harç ödüyor. Gayrimenkul alan kişiler, satın alma bedeline ek olarak yüzde 4 harç ödüyor. 
Muafiyet geliyor 
TBMM’ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında gayrimenkul satışlarında tapu harcına muafiyet getirilmesi öngörülüyor. 
Buna göre, kendileri oturmak şartıyla konut alan kişiler için ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin TL miktarında muafiyet sağlanması planlanıyor. 
Ancak kanun teklifi kapsamında konut satışını yapan satıcı tarafından ödenmesi gereken satış miktarının binde 20’lik kısmı kadar tapu harcı ödenecek.
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“s) Üzerine kayıtlı tam veya hisseli konut bulunmayan kisilerin ivaz karsılığında konu devir alma ve iktisabında konutun beyan edilen devir ve iktisap bedelinin; kendisi için 300.000 TL’si, varsa eşi için ayrıca 300.000 TL’si ve varsa en fazla iki çocuk için geçerli olmak üzere her bir çocuk için ayrıca 150.000 TL’si (Bu istisna konutun en az 5 yıl boyunca yerleşim adresi olarak kullanılması koşuluna bağlıdır. Konutun 5 yıldan önce satılması veya kiraya verilmesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarı gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bentte yer alan tutarlar her yıl başında yeniden değerleme oranında artırılır.)” 
MADDE 2 – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Haftaya görüşmek dileği ile esen kalınız.Gayrimenkul ile ilgili tüm sorularınızı yazınız  kerimcayir@gmail.com

YORUM EKLE