Bütçe kesinleşti

İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesi 135 milyon olarak belirlendi. Kesinleşen bütçeden 16 ilçeye de pay verildi. Yaklaşık 1 aydır bütçe konusunda çalışma yapan Plan ve Bütçe Komisyonu bütçenin dağılım hakkında meclisi bilgilendirdi.

Bütçe kesinleşti

Mehmet TIRPAN

İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı bütçesi 325 milyon olarak kesinleşti. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında Özel İdarenin bütçesi netleşti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Çetin bütçenin dağılımı noktasında Meclis Üyelerine bilgi verdi. Meclis üyelerine bilgi veren Çetin: “2018 yılı gelir bütçesi, merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, maden işletmelerinden alınan paylar, diğer taşınmaz, kira gelirleri, mevduat faizleri vs. gelirlerden olmak üzere toplam 135 milyon tahmin edilmiş olup gerçekçi rakamlara dayandığı görülmüştür” dedi.

Özel İdarenin Bütçesinden 16 ilçeye ve Müdürlüklere ayrılan bütçeleri açıklayan Çetin: “

İlce Özel İdare Müdürlükleri (16 İlce): Sosyal Güvenlik Primleri dahil personel maaşları, su, elektrik, yakacak, telefon, malzeme alımı vs. cari harcamalar için 4 milyon 692 bin 850,00 TL ödenek ayrılmış olup uygun görülmüştür. Genel Sekreterlik Bütçesine 13 milyon 440 bin 462 TL ödenek ayrılmış olup, uygun görülmüştür. Bu ödenekler; başta Köylere Hizmet Götürme Birliği, İller Bankası, Vilayetler Hizmet Birliği, Çetap, Kelkit Havzası Birliği ve Kurumun Üyesi Olduğu OSB lerinin katkı paylarından oluşmaktadır. Özel Kaleme Yasama ve yürütme hizmet ödeneği yakıt, temsil ve tören giderleri, elektrik, su, telefon, taşıma, ilimizin tanıtımına yönelik giderler için 2 milyon 16 bin TL, Mali Hizmetler Gider Kalemine 7 milyon 57 bin TL, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğüne 17 milyon 487 bin TL, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 59 bin 500 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 6 milyon 716 bin 791 TL, Emlak Ve istimlak Müdürlüğüne 10 milyon 578 bin TL, Kültür Ve Sosyal işler Müdürlüğüne 36 bin TL, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne 183 bin TL, Hukuk Müşavirliğine 418 bin 500 TL, Basın Yayın Ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne 40 bin TL, İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne 250 bin TL ödenek ayrılmış olup uygun görülmüştür. Yine Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne 4 milyon 380 bin TL ödenek ayrılmış olup 4458310000052005065709 kodlu kanalizasyon yapım giderleri kaleminden tenzil edilen 334 bin 860,00 TL’nin ihtiyaca binaen 445831000006300101005065708 içme suyu tesisi yapımı giderleri kalemine ilave edilmesine, 4458340000045105065707 yol yapımı giderleri kaleminden tenzil edilen 1 milyon 644 bin 60 TL’nin ihtiyaca binaen 445831000006300101005065708 içme suyu tesisi yapım giderleri kalemine ilave edilmesiyle su ve kanal hizmetleri müdürlüğü bütçesinin 6 milyon 24 bin 60 TL olarak uygun görülmüştür. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne 3 milyon 408 bin TL ödenek ayrılmış olup uygun görülmüştür. Plan Proje Yatırım Ve inşaat Müdürlüğüne 16 milyon 679 bin 897 TL ödenek ayrılmış olup uygun görülmüştür.

Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne de 20 milyon 315 bin TL ödenek ayrılmış olup, 4458340000045105065707 yol yapım giderleri kaleminden ihtiyaca binaen 1 milyon 644 bin 66 TL’nin tenzil edilerek yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğünün bütçesinin 18 milyon 670 bin 940 TL olarak uygun görülmüştür. Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğüne 521 bin 500 TL, Makine ikmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğüne 25 milyon 192 bin TL ödenek ayrılmış olup uygun görülmüştür. Sonuç olarak; 2018 yılı bütçe tasarısı plan ve bütçe komisyonumuzca incelenmiş, gider bütçesinin hazırlanış itibariyle taleplere ve bütçe imkânlarına göre bazı gider kalemlerinin fazlalığı, bazı gider kalemlerinin ise ihtiyaca cevap veremeyeceği düşüncesi ile komisyonumuzca harcama kalemleri arasında değişiklikler yapılmış, ekli-tenzil-zam listesinde de kodları itibariyle belirtilmiştir.  Ayrıca 2019-2020 yılı tahmini bütçelerinin kanuni artışla hazırlandığı görülmüş gelir-gider ödeneğinin özü korunarak yukarıda yapılan bu değişikliklerle birlikte bütçe çalışması tamamlanmıştır. Bu çerçevede 135 milyon TL olan Sivas il özel idaresi 2018 yılı gelir- gider bütçesinin kabulünün il genel meclisimizin bilgi ve tasviplerine arz ederiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2017, 05:40

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER