ZÎLLETÎ ÎZZETE, ESARETÎ ASALATE ÇEVIRMEK ÎÇÎN CÎDDÎYET GEREK!

Dertli olmak iyidir. Dertli kulları seviyorum. Kim ki derdi var sevilmeye ve önemsenmeye layıktır. İnsan başıboş değildir. Allah(cc)'ın yarattığı şaheser bir varlık olan insan nasıl başıboş olsun ki? 
Bana derdini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim! 
Nedir derdin peki? Yada var mı bir derdin? 
Savaşların, soygunların, yalanların, talanların, sömürülerin ve sürgünlerin olduğu bir dünyada dertsizlikten bahsetmek insanlıktan çıkmak deĝilde nedir peki? 
Varsa nedir senin derdin? 
"Müslüman'ım ben yetmez mi?" dediğini duyar gibiyim.
Yetmez be kardeşim!
Yetmez!
"Müslümanım!" diyen bir kimseye öncelikle "Ciddimisin?" diye sorarlar! Sorulan bu soruya cevabın olumlu ise o halde "Ciddiyetini ispat et!" derler. 
1- Ayetlerin sağaltıcı soluğu ile yol almayı deĝilde adetlerle hayatını idame ettirmeyi sürdürüyorsan,
2- Hayatında adaletli, ahlaklı, anlamlı ve amaçlı olmayı ilke edinmiyorsan, 
3- Allah(cc) ile aldatanlara, din bezirgânlığı yapanlara, mehdilik ve Mesihlik iddiasında bulunanlara hala prim veriyorsan, 
4- Müșrik aklın  dört ana kutsalı sayılan faiz, çıplaklık, alkol ve kumar illetleri ile baș etmek için mücadele etmiyorsan,
5- Birey ve toplumların akıllarını, ruhlarını bedenlerini ifsada ve iflasa sürükleyen politikalara yönelik islah edici eylem ve söylemler geliștirmiyorsan;
Senin ciddiyetini sorgularlar kardeșim!
Biliyor musun?
Kim ki Allah(cc)'ın davasını dert edinir Allah(cc)'ta onun maddi ve manevi tüm dertlerini satın alır. 
Kim ki Kabil'leșmez Habil'leșir, Karun'lașmaz Harun'lașır, vahșileșmez vahyileșir, bedevileșmez medenileșir, șeytanileșmez rahmanileșir Allah(cc) o kulunu izzetli ve onurlu kılacaĝını vaad ediyor. 
Zaten müslümanın izzeti, onuru ve haysiyeti onun en değerli varlığı deĝil midir?
Rabbimiz Nisa Suresi 139. Ayetinde ne buyuruyor?
"Başkalarının yanında izzet mi arıyorsunuz? Oysa izzet bütünüyle Allah’ındır!"
Halife Hz. Ömer(ra) ne demişti?;
 ‘Allah bizi İslam ile aziz kıldı, artık biz Allah’ın dışında izzet ararsak O bizi tekrar zelil eder!"’
Allah’ın muhtırası niteliĝinde șu iki ayete göz atalım isterseniz.
Bu ayetleri Tefekkür ederek okumanızı öneriyorum. Uykularımızı kaçıracak, bizi dertten derde salacak, bizi silkeleyecek,  ezberimizi bozacak, meramımızı anlatmaya yetecek ayetler adeta;
De ki: "Allah'a itaat edin ve Rasûl'e itaat edin".Ve eğer [Rasûl'den] yüz çevirirseniz [bilin ki] o yalnız kendi yükümlülüklerinden sorumlu tutulacak, siz de yalnız kendi yükümlülüklerinizden sorumlu tutulacaksınız; ama eğer o'na itaat ederseniz doğru yola erişirsiniz. Ayrıca, Rasûl'e düşen yalnızca [kendisine indirilen mesajı] açıkça duyurmaktır!" 
Nur Sur, 24/54
"Allah, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlarda bulunanlara, tıpkı kendilerinden önce gelip geçen [bazı toplumları] egemen kıldığı gibi, onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına; onları üzerinde görmekten hoşnut olduğu dini onlar için kuvvetle kökleştireceğine ve çektikleri korkulardan, kaygılardan sonra onları mutlaka güvenli bir duruma kavuşturacağına  dair söz vermiştir; çünkü (böyleleri yalnız) Bana kulluk eder, Benden başkasına tanrısal güçler ve nitelikler yakıştırmazlar. Artık [bütün] bu [açıklamalardan] sonra da hakkı inkar yolunu seçenler, günaha gömülüp gitmiş olanların tâ kendileridir!" 
Nur Sur, 24/55
Dünyevileşme, duyarsızlaşma ve değersizleşme hastalığına tutulmuş olan sözde Müslüman geçinenlere seslenmek istiyorum. 
Ne zaman "El alem ne der?" putunu kıracak "Allah ne der?" diye feryat figan edeceğiz?
Ne zaman kendi süfli emellerinize kilitlenmekten vazgeçip ulvi amaçlarımıza odaklanacağız?
Ne zaman diğerlerini değil değerlerimizi yüceltmeyi öncelik haline getireceğiz?
Ayette buyurulduğu gibi "Yaklaşıyor yaklaşmakta olan(kıyamet)!" Necm Sur, 53/57
Son söz;
Esareti asalete, zilleti izzete, zülümatı adalete, karanlıkları aydınlığa ve şirki tevhide çevirmek için ciddi ciddi dertlenmek vakti değil mi sence de?

YORUM EKLE