UYDURMALAR

642—“Kulumun, benim zikrimle meşgul olması hali artınca, onun tasasını da lezzetini de hep zikrim kılarım. O bana aşık oldu, bende ona aşık olmuşumdur. Benimle onun arasında ki perdeyi kaldırdım. Eğer halk yanılırsa o, yanılmaz. İşte bunların sözleri, peygamberlerin sözleridir. İşte bunlar gerçek manada kahraman olanlardır. İşte bular, be yeryüzünde bulunanlara bir ceza veya azap vermek istediğimde, onların da o kimseler arasında olduğunu hatırlarım ve kendilerinden bu sebeple o azabı veya cezayı kaldırırım, önlerim.” Allah bu sözleriyle doğru söylemiştir ve onun soylu Resulü de doğru söylemiştir.”

(Eşrefoğlu Rumi, Müzekkinnüfus: Bu ibareyi Herhangi bir kaynakta bulamadım. Zaten uydurma olduğu açık seçik ortadadır.)

Hadis diye uydurulan bu söz yığınının altına kısa açıklama yapam “Mevzuat” kitabının müellifi Harun Ünal Hocamız, “Ulaşabildiğim Kaynaklarda rastlayamadım, hadis değildir, mevzudır. Buna ragmen kudsi hadis gibi sunulmaktadır.

Bize göre ise bu cümleleri uyduran kişi her cümle de pot kırmıştır. Kul Allah’a aşık olmadığı gibi Allah’ın kula aşık olması, hiç olmaz. Çünküsevdiğine ulaşamayana aşık denir. Sonra zikreden aşığın sözleri peygamberin sözleri gibidir” diyerek sözde zikir ehli kabul ettikleri kişilerin hadis uydurmalarına kapı açmaktadırlar. Tövbe Haşa: Allah, dünyada suç işleyenlere cezavermek istediğimde bunların arasında beni zikreden kahramanlar var diye hatırlamış ve cezayı kaldırmış.

Bu sözleri hadisi kudsi diye uyduran ahlaksız kişi bu söyledikleri yetmemiş gibi şöyle bir cümle kurmuştur: “Allah bu sözleriyle doğru söylemiştir ve onun soylu Resulü de doğru söylemiştir diyerek, sanki Allah ve Resulü yalan söylermiş gibi de bir ima yapmıştır.

643—“İnsanlar uykudadırlar, mutlaka onu uyandıracak birine gerek vardır.”

(Eşrefoğlu Rumi, Müzekkinnüfus, Acluni, Keşfül Hafa, h: 2795; Iraki, el Muğni, h: 3611; Gazali İhya, 4/23; Süyuti, ed Dürer, h:427)

Bu ibare uydurmadır, hadis değildir. Ancak: “İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar” manasında olan bir söz vardır ki, Bu sözde Hz. Ali’ye nispet edilir. Hadis olarak böyle bir söz ile karşılaşılmamıştır. “İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar” sözünü İmam Şarani diye bilinen bir tasavvufçu, tabakat isimli kitabında Sehl Tüsteri’nin sözü olarak buradakilerden biraz daha uzun olarak geçmektedir. Bu söz başka Kaynaklarda genel olarak Hz. Ali’nin sözü olarak aktarılır. Halbuki Eşrefoğlu Rumi’nin ilgili eserinde buna eklediği “Mutlaka onu uyandıracak birine gerek vardır” kısmı eklemedir. Hadiste zaten uydurmadır, yazar da uydurmayı ilave bir uydurma yapmıştır.

644—“Kim on dirheme, liraya bir elbise satın alırsa ve eğer bunun içinde bir tek dirhem lira haram para varsa Allah, onun farz ibadetlerini de nafile ibadetlerini de kabul etmez.”

Ancak burada görüldüğü lafızla Kaynaklarda hadis bulamadım. Müsned de geçen lafız: “Kim on dirheme bir elbise satın alır ve onda bir tek dirhem haram varsa, Allah onun Herhangi bir namazını kabul etmez.” Bu hadis için Ahmet b. Hanbel, ciddi manada zayıf bir hadistir’ diyor. Dolayısıyla yukarıda geçen hadis te ciddi manada zayıftır.

YORUM EKLE