04
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

281- 'Cebrail bana vahiy getirerek dedi ki: 'Bunları öldür! Fakat bunu öldür me! Çünkü Allah, bu kişi de bulunan cömertlikten dolayı, ona bir teşekkür olsun diye, onu affetti.”   Cebrail bana vahiy getirerek birkaç kişiyi öldür...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
RA’D SURESİ 13

Gerçek dua O'nadır. Allah'tan başka dua ettikleri ise, hiçbir onların isteklerine karşılık veremezler. (Onların durumu) Su ağzına ulaşsın diye iki avucunu açıp bekleyen kimse gibidir. Bu şekilde o kişi suya asla ulaşamaz. İnkâr...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

258- 'Yine Hasan'ı Basri rivayet ediyor: Resulüllah buyurdu: Kıyamet gününde derece bakımından sizin Allah nezdinde en üstününüz, en fazla acıkanınız ve Allah'ın sıfatları hakkında en fazla düşünenizdir. Kıyamet gününde...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

250- 'Muhakkak ki iyi kimselerin (Ebrarın) benimle kavuşmaya olan iştiyakı uzadıkça uzadı. Hâlbuki ben onlara kavuşmaya iştiyak yönünden daha şiddetliyim.” Iraki 'ye göre aslına rastlanmamıştır. Ancak Firdevs sahibi nakletmiştir....

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER VE GAZALİ’NİN İHYASINDAN ALINAN UYDURMALAR

229- Eğer bir kişi, İbrahim et Teymiye hediye ettiği ve sabah akşam ukunmasını tavsiye ettiği 'Müsebbiatı aşere'yi okursa, faziletin tamamını elde ettiği gibi şimdiye kadar zikrolunan bütün duaların faziletini de elde eder. Çünkü...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER İHYA’DAN UYDURMA HADİSLER

227- 'Allah' Resulü buyurdu: Sabah akşam Allah'ı zikretmek, Allah yolunda onun düşmanlarının içine dalmak suretiyle kılıçları kırmaktan daha efdal olduğu gibi, onun için fakirlere bolca mal vermekten daha efdaldir.” Böyle...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER İHYA’DAN UYDURMA HADİSLER

2014- 'Cuma gecesi akşam ile yatsı namazları arasında her birinde bir defa Fatiha, on bir defa da ihlas okumak suretiyle on iki rekât namaz kılan kimse sanki Allah'a gündüzlerini oruçla ve gecesini namazla geçirdiği on iki sene ibadet...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2019
YUNUS SURESİ MEALİ

Kısa yorum: Tasavvufçu ve tarikatçı şeyhler, sadece kendilerini Evliya sandıkları için bu ayetin kendilerine indiğini ve peşinen kurtulduklarını sanıyorlar. Hâlbuki bir sonraki ayet, evliyanın kim olduğunu açıklıyor: 'Onlar iman ederler...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
KISA AYETLER MEALİ TEVBE SURESİ (9) 117-129

Yemin olsun ki, Allah, Nebinin ve zor şartlarda ona destek olan muhacir ve Ensar'ın tövbelerini kabul etti. İçlerinden bir gurubun kalpleri kaymak üzereyken yine de onların tövbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı şefkatli ve merhametlidir....

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
ALLAH KARDEŞİM İSA’YA RHMET ETSİN. YAKİNİ BİRAZ DAHA ARTMIŞ OLSAYDI, GÖKYÜZÜNDE YÜRÜYECEKTİ.”

(Serrac'ın El Lüma adlı eserinden Muhittin Uysal) Hadisten anlaşılanlar: Peygamber Efendimiz, İsa (a.s.) için diyesiymiş ki: 'Tekke şeyhlerin de, Velilerde olan 'Yakin” Allah'a yakınlığı biraz daha artmış olsaydı gökyüzünde...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

159- 'Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Şimdi de öyledir.” Evet, o mutlak ve kesin gerçek, Rasûlullâh (aleyhisselâm)'ın açıklamasına göre şudur: 'ALLÂH vardı ve Onunla birlikte hiçbir şey yoktu!..” Yani âlem,...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİ AL’İ İMRAN SURESİ (3)

Elif-Lam-Mim. O Allah'tır, Ondan başka hiçbir ilah yoktur. (O Allah) diridir, her şey onunla ayaktadır/kaimdir. (1-2) Önceki vahiylerin hakikatlerini doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O' dur. Üstelik Tevrat'ı ve...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİ ENFAL SURESİ

(8) 9-17 O zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Allah'ta size, bir biri arkasına gelen bin melekle yardım edeceğim diye cevaplamıştı. (9) Allah, bu melek gönderme işini, sadece sizi sevindirmek ve kalplerinizin onunla sükûnet bulması...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİAL’İ İMRAN SURESİ (3)

Ve (İsa Mesih) beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşacak ve Salihlerden olacaktır. (46) (Allah) ona: (İsa-Mesih'e) vahyi, vahiy ile doğru hüküm vermeyi, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. (48) Şüphesiz ki Allah, sizin...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
AL’İ İMRAN SURESİ (3)

Elif-Lam-Mim. O Allah'tır, Ondan başka hiçbir ilah yoktur. (O Allah) diridir, her şey onunla ayaktadır/kaimdir. (1-2) Önceki vahiylerin hakikatlerini doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O' dur. Üstelik Tevrat'ı ve...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2019
KISA AYETLER MEALİ BAKARA 261

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başaklı ve her başakta yüz dane olan tohuma benzer. Allah dilediğine kat-kat verir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. (261) Mallarını Allah yolunda harcayıp ta sonra başa kakmayan...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2019
TÖVBE SURESİ HAYATA YÖN VEREN AYETLER:

1-Kendileriyle savaşılması emredilen, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan biri, korunmasını isteyip sana gelip, senin korumana başvurursa, onu koruma altına al. Olur ki senden Allah'ın sözünü işitip anlayabilir ve sonra...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
KISA AYETLER MEALİ: BAKARA 183-254

Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sorumluluk erersiniz. (183) Sizlere savaş açanlara karşı Allah yolunda sizde savaşın! Fakat aşırılık yapmayın! Şüphesiz Allah aşırı gidenleri...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
KISA AYETLER MEALİ BAKARA 134-180

Onlar gelip geçmiş bir ümmetti. Onların kazandığı onların, sizin kazandığınız da sizindir. Onların yaptıklarından mesul tutulmazsanız. (134) Onlar dediler ki: 'Doğru yolu bulmak için Yahudi ve ya Hristiyan olunuz.” De ki: 'Bilakis...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2019
KISA AYETLER MEALİ: BAKARA 42-70

Hakkı batıla karıştırmayın ve bilerek de hakkı gizlemeyin! Ve namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle rükû edin! (42-43) İnsanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki siz kitabı okuyorsunuz. Siz hiç...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
KISA AYETLER MEALİ: BAKARA 23-40

Yok, yapamazsanız, zaten yapamazsınız, kendinizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. (O ateş) inkâr edenler için hazırlanmıştır. (24) Ve (Allah) Âdem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
KUR’AN’DA KISA AYETLER MEALİ

KOVULMUŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINIRIM. RAHMAN RAHİM ALLAH'IN ADIYLA. (BAŞLARIM) FATİHA SURESİ (1) Bütün övgü âlemlerin Rabbine aittir. O özünde merhamet, İşinde rahmet sahibidir. (1-2) O, hesap gününün sahibidir. Sadece O'na...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2019
BUNLAR DA BİZİM MURSİLER.

Mısır'da Firavun artıkları tarafından beş sene önce ihtilal yapıldı. Birçok Müslüman öldürüldü, idam edildi, nice çileler çekildi. Zamanın seçimle gelen Başkanı Mürsi beş senedir ağır şartlar altında zindan da ömür geçirdi...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2019
NEBE SURESİ 78

Birbirine neyi soruyorlar? (İnanıp-inanmamakta) ayrılığa düştükleri o büyük haberden mi? 78/1-2-3 Hayır; yakında bilecekler. Hayır; (onların bildiği gibi değil, gerçeği) yakında öğrenecekler. Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? 78/4-5-6...

MAKALEYİ OKU