27
Mayıs 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR

584—'Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yedirin. Çünkü loğusa dönemindeki herhangi bir kadın gıda olarak hurma alır yerse, bu kadının doğacağı çocuğu uysal olarak dünyaya gelir. Zira Meryem, oğlu İsa'yı doğuracağı...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER

546—'Aramıza, ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de yakın meleklerden biri sokulabilir”. 'Benim Tanrı ile öyle bir vaktim olur ki, aramız ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de Tanrı yakınlarından bir melek girebilir.” Makalat Sahife...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

531—' Peygamber Efendimiz, ikindi vaktine yakın bir saatte istirahate çekilmişti, de uyuya kalmıştı. Uyandığı zaman güneşin battığını ve namaz vaktinin geçtiğini gördüler, dua ettiler. Hak Teâlâ güneşi geri çevirip, ikindi namazının...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

519—'Resul-i Ekrem buyurdu ki, 'Ey köle şimdi tulumun dolu olduğunu gör ki, şikâyet edip te iyi, kötü söz söyleme! O siyah köle, Peygamberin mucizesine hayran kaldı. Lâmekân âleminden onun kalbine iman varit oldu. Köle bir çeşmenin...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

Hz. Ali'ye ulaştırılan tarikat silsilesi de böylece oluşmuş oluyor. 503—' Şeyhi olmayanın dini de olmaz” 'Sen bir şeyhin terbiyesi olmadan hiçbir şey yapamayacağını bil. Onun terbiyesi olmadan bütün taatler, ibadetler faydasız...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 4. CİLTTEN ALINTILAR

484—'Ebul Kasım'ın canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, benim söylemediğim bir şeyi benden rivayet eden kimse mutlaka cehennemde ki yerine hazırlansın.” Sahih olduğunu herkesin kabul ettiği bu hadisi bilip te bu kadar...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2020
HOCALARIN HOCASINDAN TESPİTLER

İSLAM'IN YAŞAM TARİHİ ÜÇ EVREDİR: 1-EVRE, KUR'AN İSLAMI: Kur'an'ın uygulandığı tarih; 610-632 yılları arasında Hz. Muhammed'e vahyedilip uygulamasını yaptığı evre. Bu, Allah'tan vahiy gelmeye başladığı...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

437—'Levlake Levlak, ma halek-tül eflak. Sen olmasaydın-sen olmasaydın. Felekleri (Âlemleri) yaratmazdım.” Segani 'Uydurmadır” demiştir. Keşf-ül Hafa kitabının yazarı Acluni, bu cümleden sonra 'Bende Acluni, derim ki: Ancak...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

429—'Ben yaratılışta peygamberlerin ilkiyim, peygamber olarak gönderiliş itibariyle de sonuncusuyum.” Sehavi Makasıd da şöyle demektedir: Bu hadis Ebu Nuaym Delail de, İbn Hatim tefsirinde, ayrıca İbn Lal ve onun tarikiyle de Deylemi Ebu...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

DİNDE NAZAR VAR MI? 418—'Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı mezara sokar.”    Ebu Nuaym'in Cabirden merfu olarak rivayet ettiği bir hadistir. Keşf-ül Hafa da bu konu için şöyle denmiştir: 'Nazar haktır” kısmı...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

402—'İlim ve itibar sahibi büyük zatın (Şeyh) kendi kavmi arasında ki durumu, bir peygamberin ümmeti arasında ki durumu gibidir.” ŞEYH, PEYGAMBER GİBİYMİŞ Sehavi Makasıd'da şöyle demektedir: Bu hadisi İbn Hibban Duafa'da,...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

396—'Meclislerinizi bana salat ederek süsleyin. Çünkü bana salat etmeniz, kıyamet günü sizin içim bir nurdur.” Deylemi'nin zayıf bir isnadla Hz. Aişe'den merfu olarak rivayet ettiği hadistir. Deylemi, Firdevs, 2, 291; Deylemi...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

387—'Bir dirhem kadar kan sebebiyle namaz iade edilir.” Nevevi, Müslim'in mukaddimesinin şerhinde şöyle demiştir: 'Buhari bunu tarihinde zikretmiştir. Ancak hadis ehline göre aslı olmayan batıl bir rivayettir. (Nevevi Şerhü sahihil...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

377—'İmamlar Kureyş'tendir.” Ahmed b. Hanbel, Nesai, Ziyaeddin el Makdisi Enes kanaliyle rivayet ediyorlar ve şöyle bir ziyadesi var diyorlar: Sizin onlarda hakkınız vardır. Size merhamet edip, adaletli davrandıkları ve sözlerini tuttukları...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 1. CİLTTEN ALINTILAR

362—'İlim Çin'de de olsa talep edin!” Bu Hadisi Beyhaki, Hatip, İbn Abdilberr, Deylemi ve diğerleri Enes'ten rivayet etmişlerdir. Zayıf bir hadistir. Hatta İbn Hibban, batıl-uydurma demiştir. İbn Cevzi onu mevzuatında bahsetmiştir....

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 1. CİLTTEN ALINTILAR 351

—'İdrardan sakının. Çünkü kulun kabirde sorguya çekileceği ilk şey odur. (Ve ya) 'Çünkü kabir azabının çoğu ondandır.” Bu hadisi Taberani bu lafızla Ebu Ümame'den rivayet etmiştir. Birçok kanaldan Hasen olarak kabul...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

İmamı Gazali, İhya kitabının 'Allah sevgisini takviye eden sebepler” bölümünde Güneşin büyüklüğü, güneşin içinde bulunduğu göğün güneşe nispetle büyüklüğü, içinde bulunduğu feleke göre güneşin küçüklüğü ve Denizlere...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

ALLAH'I SEVENLERİN HİKÂYELERİ, SÖZ VE KEŞİFLERİ Birinci Keşif: Yahya bin. Muaz'dan hikâye olunur: Hazret. Ebu Yezid Bistami'yi bazı müşahedelerinde Yatsı namazından sabah namazına kadar gördü. Bistami, ayaklarının üzerine...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR KABİR AZABI VAR MI?

316—'Bu hususta hadisler varit olmuştur: Bazan azap gören bir kimsenin kabrine cehennemden yetmiş kapı açılır.” Gazali, ihyasına Bu uydurmadan evvel, Hocaların ağzında düşürmediği o meşhur sözü yazarak başlamıştır: 'Kabir...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

311—'Ancak halkı benden kar etsinler diye yarattım. Onların sırtından ben kar edeyim diye onları yaratmadım.” Manasından da anlaşılacağı gibi bu söz hadisi kudsi olarak rivayet edilmiştir. Allah'ı kar-zarar maksadını güden...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ- İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

301—'Başka bir hadis: 'Günahına tevbe eden kimse, günahı olmayan kimse gibidir.” Bu uydurma hadisin Arapçası şöyledir: 'Ettaibü minezzenbi kemen la zenbe leh.” Bu söz Arapça söyleniş hali ile vaizlerde, hutbelerde hadis...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ- İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

296- 'İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar.” Iraki bu söz için diyor ki: Merfu olarak aslına rastlamadım. Ancak bu sözün Hz. Ali'ye nispet edildiğini gördüm. Gazali, İhya'sının son cildinde 8. Söz diye bir başlığı...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

281- 'Cebrail bana vahiy getirerek dedi ki: 'Bunları öldür! Fakat bunu öldür me! Çünkü Allah, bu kişi de bulunan cömertlikten dolayı, ona bir teşekkür olsun diye, onu affetti.”   Cebrail bana vahiy getirerek birkaç kişiyi öldür...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
RA’D SURESİ 13

Gerçek dua O'nadır. Allah'tan başka dua ettikleri ise, hiçbir onların isteklerine karşılık veremezler. (Onların durumu) Su ağzına ulaşsın diye iki avucunu açıp bekleyen kimse gibidir. Bu şekilde o kişi suya asla ulaşamaz. İnkâr...

MAKALEYİ OKU