22
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 1. CİLTTEN ALINTILAR 351

—'İdrardan sakının. Çünkü kulun kabirde sorguya çekileceği ilk şey odur. (Ve ya) 'Çünkü kabir azabının çoğu ondandır.” Bu hadisi Taberani bu lafızla Ebu Ümame'den rivayet etmiştir. Birçok kanaldan Hasen olarak kabul...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

İmamı Gazali, İhya kitabının 'Allah sevgisini takviye eden sebepler” bölümünde Güneşin büyüklüğü, güneşin içinde bulunduğu göğün güneşe nispetle büyüklüğü, içinde bulunduğu feleke göre güneşin küçüklüğü ve Denizlere...

MAKALEYİ OKU
08
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

ALLAH'I SEVENLERİN HİKÂYELERİ, SÖZ VE KEŞİFLERİ Birinci Keşif: Yahya bin. Muaz'dan hikâye olunur: Hazret. Ebu Yezid Bistami'yi bazı müşahedelerinde Yatsı namazından sabah namazına kadar gördü. Bistami, ayaklarının üzerine...

MAKALEYİ OKU
01
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR KABİR AZABI VAR MI?

316—'Bu hususta hadisler varit olmuştur: Bazan azap gören bir kimsenin kabrine cehennemden yetmiş kapı açılır.” Gazali, ihyasına Bu uydurmadan evvel, Hocaların ağzında düşürmediği o meşhur sözü yazarak başlamıştır: 'Kabir...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ-İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

311—'Ancak halkı benden kar etsinler diye yarattım. Onların sırtından ben kar edeyim diye onları yaratmadım.” Manasından da anlaşılacağı gibi bu söz hadisi kudsi olarak rivayet edilmiştir. Allah'ı kar-zarar maksadını güden...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ- İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

301—'Başka bir hadis: 'Günahına tevbe eden kimse, günahı olmayan kimse gibidir.” Bu uydurma hadisin Arapçası şöyledir: 'Ettaibü minezzenbi kemen la zenbe leh.” Bu söz Arapça söyleniş hali ile vaizlerde, hutbelerde hadis...

MAKALEYİ OKU
11
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ- İHYA 4. CİLTTEN ALINAN UYDURMALAR

296- 'İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar.” Iraki bu söz için diyor ki: Merfu olarak aslına rastlamadım. Ancak bu sözün Hz. Ali'ye nispet edildiğini gördüm. Gazali, İhya'sının son cildinde 8. Söz diye bir başlığı...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

281- 'Cebrail bana vahiy getirerek dedi ki: 'Bunları öldür! Fakat bunu öldür me! Çünkü Allah, bu kişi de bulunan cömertlikten dolayı, ona bir teşekkür olsun diye, onu affetti.”   Cebrail bana vahiy getirerek birkaç kişiyi öldür...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2019
RA’D SURESİ 13

Gerçek dua O'nadır. Allah'tan başka dua ettikleri ise, hiçbir onların isteklerine karşılık veremezler. (Onların durumu) Su ağzına ulaşsın diye iki avucunu açıp bekleyen kimse gibidir. Bu şekilde o kişi suya asla ulaşamaz. İnkâr...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

258- 'Yine Hasan'ı Basri rivayet ediyor: Resulüllah buyurdu: Kıyamet gününde derece bakımından sizin Allah nezdinde en üstününüz, en fazla acıkanınız ve Allah'ın sıfatları hakkında en fazla düşünenizdir. Kıyamet gününde...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER GAZALİ’NİN İHYASI 3. CİLT ALINAN UYDURMALAR

250- 'Muhakkak ki iyi kimselerin (Ebrarın) benimle kavuşmaya olan iştiyakı uzadıkça uzadı. Hâlbuki ben onlara kavuşmaya iştiyak yönünden daha şiddetliyim.” Iraki 'ye göre aslına rastlanmamıştır. Ancak Firdevs sahibi nakletmiştir....

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER VE GAZALİ’NİN İHYASINDAN ALINAN UYDURMALAR

229- Eğer bir kişi, İbrahim et Teymiye hediye ettiği ve sabah akşam ukunmasını tavsiye ettiği 'Müsebbiatı aşere'yi okursa, faziletin tamamını elde ettiği gibi şimdiye kadar zikrolunan bütün duaların faziletini de elde eder. Çünkü...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER İHYA’DAN UYDURMA HADİSLER

227- 'Allah' Resulü buyurdu: Sabah akşam Allah'ı zikretmek, Allah yolunda onun düşmanlarının içine dalmak suretiyle kılıçları kırmaktan daha efdal olduğu gibi, onun için fakirlere bolca mal vermekten daha efdaldir.” Böyle...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER İHYA’DAN UYDURMA HADİSLER

2014- 'Cuma gecesi akşam ile yatsı namazları arasında her birinde bir defa Fatiha, on bir defa da ihlas okumak suretiyle on iki rekât namaz kılan kimse sanki Allah'a gündüzlerini oruçla ve gecesini namazla geçirdiği on iki sene ibadet...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2019
YUNUS SURESİ MEALİ

Kısa yorum: Tasavvufçu ve tarikatçı şeyhler, sadece kendilerini Evliya sandıkları için bu ayetin kendilerine indiğini ve peşinen kurtulduklarını sanıyorlar. Hâlbuki bir sonraki ayet, evliyanın kim olduğunu açıklıyor: 'Onlar iman ederler...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
KISA AYETLER MEALİ TEVBE SURESİ (9) 117-129

Yemin olsun ki, Allah, Nebinin ve zor şartlarda ona destek olan muhacir ve Ensar'ın tövbelerini kabul etti. İçlerinden bir gurubun kalpleri kaymak üzereyken yine de onların tövbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı şefkatli ve merhametlidir....

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
ALLAH KARDEŞİM İSA’YA RHMET ETSİN. YAKİNİ BİRAZ DAHA ARTMIŞ OLSAYDI, GÖKYÜZÜNDE YÜRÜYECEKTİ.”

(Serrac'ın El Lüma adlı eserinden Muhittin Uysal) Hadisten anlaşılanlar: Peygamber Efendimiz, İsa (a.s.) için diyesiymiş ki: 'Tekke şeyhlerin de, Velilerde olan 'Yakin” Allah'a yakınlığı biraz daha artmış olsaydı gökyüzünde...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

159- 'Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Şimdi de öyledir.” Evet, o mutlak ve kesin gerçek, Rasûlullâh (aleyhisselâm)'ın açıklamasına göre şudur: 'ALLÂH vardı ve Onunla birlikte hiçbir şey yoktu!..” Yani âlem,...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİ AL’İ İMRAN SURESİ (3)

Elif-Lam-Mim. O Allah'tır, Ondan başka hiçbir ilah yoktur. (O Allah) diridir, her şey onunla ayaktadır/kaimdir. (1-2) Önceki vahiylerin hakikatlerini doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O' dur. Üstelik Tevrat'ı ve...

MAKALEYİ OKU
11
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİ ENFAL SURESİ

(8) 9-17 O zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Allah'ta size, bir biri arkasına gelen bin melekle yardım edeceğim diye cevaplamıştı. (9) Allah, bu melek gönderme işini, sadece sizi sevindirmek ve kalplerinizin onunla sükûnet bulması...

MAKALEYİ OKU
04
Eyl 2019
KISA AYETLER MEALİAL’İ İMRAN SURESİ (3)

Ve (İsa Mesih) beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşacak ve Salihlerden olacaktır. (46) (Allah) ona: (İsa-Mesih'e) vahyi, vahiy ile doğru hüküm vermeyi, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. (48) Şüphesiz ki Allah, sizin...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2019
AL’İ İMRAN SURESİ (3)

Elif-Lam-Mim. O Allah'tır, Ondan başka hiçbir ilah yoktur. (O Allah) diridir, her şey onunla ayaktadır/kaimdir. (1-2) Önceki vahiylerin hakikatlerini doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O' dur. Üstelik Tevrat'ı ve...

MAKALEYİ OKU
21
Ağu 2019
KISA AYETLER MEALİ BAKARA 261

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başaklı ve her başakta yüz dane olan tohuma benzer. Allah dilediğine kat-kat verir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. (261) Mallarını Allah yolunda harcayıp ta sonra başa kakmayan...

MAKALEYİ OKU
14
Ağu 2019
TÖVBE SURESİ HAYATA YÖN VEREN AYETLER:

1-Kendileriyle savaşılması emredilen, Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan biri, korunmasını isteyip sana gelip, senin korumana başvurursa, onu koruma altına al. Olur ki senden Allah'ın sözünü işitip anlayabilir ve sonra...

MAKALEYİ OKU