28
Eki 2020
1978 RAMAZANINDA YAŞANANLAR

Bir önceki yazımda anlattığım gibi, 1978 senesinin Ağustos ayına tesadüf eden Ramazanımız Sivas'ta çok hareketli geçiyordu. Bu hareketlilik tabi ki anarşi ve terör yönünden idi. Gün geçmiyordu ki vurulan, ölen, yaralanan olmasın....

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2020
3-4 EYLÜL 1978 SİVAS ÖNCESİ

    Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşi ve kargaşadan en büyük nasibini alan Sivas, gerçekten patlamaya hazır bir barut fıçısı görünümündeydi. Sol ve sağ örgütlenmenin lider kadrosunu da yetiştiren Sivas, Alevi'si,...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2020
KARA GÜNLER

     12 Eylül ihtilalinden öncesine değişik adlar takabilirsiniz. Bence en yakışanı başlık olarak kullandığım 'Kara günler” olsa gerek. Gerçekten o günler de Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu,...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2020
40 YIL SONRA 1. SİVAS OLAYLARI

Bilfiil içinde yaşadığım bu birinci Sivas olaylarını çok yazmak istedim fakat nasip olmamıştı. Cezaevinde bulunduğum yıllarda biraz hatıra yazmıştım, fakat o müsveddeleri de Askeri cezaevinin idarecileri elimden aldı, bir daha da geri vermediler....

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2020
BUHARİ DE KUR’AN’A AYKIRI RİVAYETLER-2-

Kitabin ismi: 'el Adavau-l Kura'niye Fi İktisah-il Ehadisi-l İsrailiyye ve Tatrihil Buhari Minha” (İsrailiyat hadislerinin kökünden kazınması ve Buharinin bunlardan temizlenmesi.) Eserin yazarı ise 'Seyyid Salih Ebu Bekir. Bu küçük...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2020
HADİSLERİ YAZMAYI YASAKLAYAN AYET

Hadisleri vahiy ilan edip Kur'an'ı Kerimin önüne geçirmek isteyenler, geçen yazılarımda anlattığım gibi birinci olarak Necm suresi üç ve dördüncü ayetlerine sarılırlar ve Resulüllah'ın ağzından çıkan her söz vahiydir'...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2020
MARİFET-NAMEDEN KISA ALINTILAR:

Marifet Name kitabını 1963 senesinde Kur'an Kurslarında okurken henüz 12 yaşında iken Osmanlıcasından okudum. Küçük bir deftere de notlar almıştım, hala saklarım o defteri. Harun Ünal Hoca'nın mevzuat kitabından alıntılar yaparken...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2020
GAZALİ’NİN İHYASINDAN MANEVİ UYDURMALAR:

681—'Allah'ın yeryüzündeki yarattıkları içinde kapları vardır. Rabbinizin kapları, salih kullarının kalpleridir.” (Gazali, İhya, 3/19-20, dipnot: 3; Tahkik Seyyit İmran) Bu hadisin ravileri arasında 'Bakiyye . Velid” bulunuyor....

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2020
AYETE MUHALİF HADİS

674—'Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” (Süyuti, Tedrip s: 448/428; Süyuti ed Dürer s. 44 h.6; Sehavi, Makasıd s: 38-39 h: 39 El Kari, el Esrar, 108-111; Elbani Silsiletül ehadisüz Zaife, 57, Feyzül kadir, 1/212; Acluni Keşşaf, h: 153) Aslı...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2020
HIZIR HAKKINDA SON DEĞERLENDİRME

Hızır'ın hayâtı hakkında ilim adamları farklı görüş ve değerlendirmelerie sahiptirler. Ancak veli olarak tanınan kimselerle salihlerin görüşü, Hızır'ın hala hayatta olduğudur. Fakat Hızır'ın yaşadığı hakkında itimada...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2020
HIZIR VE İLYAS

655—'Hızır ile İlyas her yıl Hac mevsiminde Mina'da bir araya gelirler.” (Ali el Kari, el Esrar s. 106 h: 13 el Masnu; Şevkani el Fevaid s: 495 h: 71/1372; Süyuti ed Dürer; İbn Cevzi Mevzuat, 1/196; İbn Arrak Tenziuşşeria, 1/234:...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2020
HIZIR VE İLYAS

655—'Hızır ile İlyas her yıl Hac mevsiminde Mina'da bir araya gelirler.” (Ali el Kari, el Esrar s. 106 h: 13 el Masnu; Şevkani el Fevaid s: 495 h: 71/1372; Süyuti ed Dürer; İbn Cevzi Mevzuat, 1/196; İbn Arrak Tenziuşşeria, 1/234:...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2020
YASİN VE DUHAN SURELERİ FAZİLETİ

646—'Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim, Yasin suresini okursa, Allah, o kimsenin Yasin suresini okumuş olması sebebiyle ona, on defa Kur'an'I okumuşçasına sevap yazar.” (Tirmizi Fedailül...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2020
UYDURMALAR

642—'Kulumun, benim zikrimle meşgul olması hali artınca, onun tasasını da lezzetini de hep zikrim kılarım. O bana aşık oldu, bende ona aşık olmuşumdur. Benimle onun arasında ki perdeyi kaldırdım. Eğer halk yanılırsa o, yanılmaz....

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR VEYSEL KARANİ HİKAYESİ

Bir de Hz. Peygamberin Veysel Karani (Üveys-ül Karani)'ye bıraktığı hırka ile ilgili gelen asılsız rivayetler vardır. Güya Hz. Peygamberin vefatını müteakip, Hz. Ömer ile Hz Ali bu hırkayı alıp, Veysel Karani'ye götürmüşler....

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2020
EŞREFOĞLU RUMİ, MÜZEKKİNNÜFUS RESULÜLLAH’IN RÜYASI

630—'Resulüllah diyor ki: 'Bir keresinde rüyamda yanıma iki kişi geldiler, beni alıp bir yerleri götürdüler. Orası öyle bir yerdi ki, ne yere ne de göğe benziyordu. Bambaşka bir yerdi. Adamın biri sırt üstü uzanmış, bir başkası...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2020
EŞREFOĞLU RUMİ’DEN MEVZU HADİSLER

622—'Eğer ölüm ile ilgili olarak sizin bildiklerinizi hayvanlar alemi bilmiş olsaydı, onların üzerinde, yiyebileceğiniz bir lokma et bile bulup yiyemezdiniz.” (Eşrefoğlu Rumi, Müzekkin-Nüfus, s. 186; Bu hadis ciddi anlamda zayıf olan...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2020
MÜZEKKİN-NÜFUS DA UYDURMALARA DEVAM

614—'Dünya ahiret ehline haramdır, Ahirette dünyaya bağlı olanlara haramdır ve her ikisi de ehlüllah'a, kendilerini sadece Allah'a adayanlara haramdır.” (Eşrefoğlu Rumi, M. Nüfus, s. 104-105; Elbani Silsilet-ül el Ehadis-üddaife,...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2020
SEMA, VECD KONUSUNDA UYDURMALAR:

Rivayet zinciri: Ebu Zur'a babasından, babası Ebu Mansur'dan, Ebu Mansur Ebu Aliyyul Fadl'dan, bu da Sait b. amirden, o da Şa'b'da Abdurrahman'dan, bu ise Üzeyr b. Muhip'ten, bu da Enes b. Malik'ten aktarıyor....

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR RAMUZ EL EHADİS’TE UYDURMA HADİSLER

595—'Recep ayı büyük ve önemli aydır. Bu ayda iyilikler kat-kat artar. Kim Raecep ayında bir gün oruç tutarsa, adeta bir yıl oruç tutmuşçasına değerlendirilir. Kim Recep ayında yedi gün oruç tutarsa, gökten bir ünleyen ona, 'senin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR

584—'Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yedirin. Çünkü loğusa dönemindeki herhangi bir kadın gıda olarak hurma alır yerse, bu kadının doğacağı çocuğu uysal olarak dünyaya gelir. Zira Meryem, oğlu İsa'yı doğuracağı...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER

546—'Aramıza, ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de yakın meleklerden biri sokulabilir”. 'Benim Tanrı ile öyle bir vaktim olur ki, aramız ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de Tanrı yakınlarından bir melek girebilir.” Makalat Sahife...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

531—' Peygamber Efendimiz, ikindi vaktine yakın bir saatte istirahate çekilmişti, de uyuya kalmıştı. Uyandığı zaman güneşin battığını ve namaz vaktinin geçtiğini gördüler, dua ettiler. Hak Teâlâ güneşi geri çevirip, ikindi namazının...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

519—'Resul-i Ekrem buyurdu ki, 'Ey köle şimdi tulumun dolu olduğunu gör ki, şikâyet edip te iyi, kötü söz söyleme! O siyah köle, Peygamberin mucizesine hayran kaldı. Lâmekân âleminden onun kalbine iman varit oldu. Köle bir çeşmenin...

MAKALEYİ OKU