18
Mayıs 2022
UYDURMA HADİSLER

İmamı Ra…ni (1034) Mektubat'ından alınan uydurma hadisler. 173- 'Vadedilen Mehdi'nin ortaya çıkmasının belirtilerinden olan Abbasi kıralı Horasan'a ulaştığında, doğu cihetinde çatal bir boynuz doğacaktır.” İlk Mehdi...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2022
UYDURMA HADİSLER

168- 'iki günü eşit olan aldanmıştır.” "İki günü eşit olan aldanmıştır. Bu günü, dününden kötü olan mel'undur." Aliyyu'l-Kari: "Abdülaziz'in rüyada aldığı bir öğüttür. Hatta Beyhakî'nin rivâyetine göre:...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2022
UYDURMA HADİSLER

DEVAMI 159- 'Dininizin esası veradır.” Mektubat sahibi İmamı Ra…ni iki şekilde hadis diye kitabına almış ve Vera'yı şöyle tarif etmiştir: Haramlardan ve helâl ve haram olduğu bilinmeyen şüpheli şeylerden sakınmak. Hiçbir şey...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2022
UYDURMA HADİSLER

151- 'Ey kullarım sizi özledim. Benim size özlemim daha büyüktür.” Bu sözün de hadis olmadığını hadis âlimleri tespit etmişlerdir. Mana yönünden de, Allah'ın bir yarattığı kuluna özlem duyması düşünülemez. Özlem, sevdiğine...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2022
UYDURMA HADİSLER

144- 'Allah kulunun namazda sedece aklı başında kıldığını kabul eder. Allah, kimin namazını kabul eder, kiminkini kabul etmez onu ancak Allah bilir. Yüce Allah, 'Maun” suresinde 'Gösteriş için ibadet edenlere yazıklar olsun”...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2022
UYDURMA HADİSLER

137- 'Beni yerim ve göğüm kuşatamadı, mümin kulumun kalbi kuşattı.” Bu sözü de uydururken kalbine Allah'ın sığdığı müminden maksat olarak tasavvuf ehlinin kendisidir. Yani, biz öyle büyüğüz ki, Allah hiçbir yere sığmaz,...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2022
İBN ARABÎ FÜTUHATTAN ALINAN MEVZU HADİSLER:

Tasavvuf kitaplarından yaptığım alıntılarda sıra ünlü mutasavvıf Muhyiddin'i Arabî'nin baş eserlerinden olan 'Fütuhatı Mekkiye” de. Oradan alıntı yapan Muhyittin Uysal'ın yazdığı 'Tasavvuf kültüründe Hadis”...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER

125- 'Ebrarın iyilikleri, mukarrabunun günahlarına denktir." Allah, 'Ebrar'ın” cennette olduğunu bildiriyor. Ebrar, iyi insanlar. O kadar iyi insanlar ki, 'Bizi iyilerle beraber vefat ettir” diye dua etmemiz isteniyor. Kur'an'ı...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2022
Sühreverdi’nin “Avarif-ül Maarif” isimli kitabında mevzu hadisler.

115- 'İki yüz senesinden sonra en hayırlınız hafif-ül Haz olanınızdır.” Peygamber Efendimize 'Hafif-ül Haz”ın ne olduğu soruldu. 'Ailesi ve çoluk çocuğu olmayandır” buyurdu.” Bu söz de daha evvel geçtiği için analiz...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2022
Sühreverdi’nin “Avarif-ül Maarif” isimli kitabında mevzu hadisler

104- 'Kalplerini yün elbise giyerek nurlandırın. Çünkü yün elbise dünya hayatında aşağılayıcı, ahirette ise bir nurdur.” Tasavvufun doğduğu zamanlarda fakirler daha çok yünde yapılan giysiler giyiyorlardı. Tasavvufçular da tevazu...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER

91- 'Allah'ı bilenin dili tutulur.” Allah'ı bilenin dili tutulur sözü, Tasavvufçuların uydurduğu 'Kendini bilen Rabbini bilir” sözünün bir başka deyişle söyleniş şeklidir. Kişi Rabbini ancak, yine Rabbinin bildirdikleri...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER

80-' Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.” Halkın çokça rağbet ettiği ve yöneticilerden memnun olmadığı zaman, 'Biz iyi olsak başımızdakiler de iyi olur” manasında söylenen bir sözdür. Bu sözünde hadis olmayıp uydurma söz...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER

69-' Mümin bir dağ başında da bulunsa, Allah onun bilmediklerini öğretecek bir âlim gönderir.” Yine Peygamber Efendimizin sözü olmayacak kadar anlamsız bir söz. Eğer dediği gibi olsaydı hiçbir yerde cahil insan kalmazdı. Hâlbuki bundan...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER FETHÜRRABBANİ’DEN

60-' Uzlete devam edin. Çünkü o bir ibadettir ve sizden önceki Salihlerin âdetidir.” Sözlükte, 'ayrılmak, bir köşeye çekilmek” anlamına gelen uzlet, tasavvufta, günaha girmemek ve daha çok ibadet etmek gayesiyle toplumdan ayrılıp...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2022
UYDURMA HADİSLER FETHÜRRABBANİ’DEN

Ünlü Mutasavvıf Abdülkadir Geylani'nin (470-561) 'Fethür Rabbani” isimli kitabında hadis diye geçen ve uydurma olduğu tespit edilen sözler: Tasavvuf kültüründe hadis kitabının yazarı M. Uysal, A. Geylani'yi anlatırken şu...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2022
UYDURMA HADİSLER

47-' Kavmi içinde ki şeyh, ümmeti içinde ki peygamber gibidir.” Tasavvufçu, tarikatçı şeyhlerin elde etmek istedikleri birinci hedefi kendilerini peygamber seviyesine çıkarmaktır. Fena Firresul, Peygamberde yok olmak dedikleri bu olsa gerek....

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2022
UYDURMA HADİSLER

37-' Aç bir karın Allah'a, yetmiş gafil âbitten daha sevimlidir.” 38-' Kardeşleri çoğaltın. Çünkü Rabbin diridir ve kerem sahibidir. Kuluna, dostları ve kardeşleri içinde kıyamet günü azap etmekten hayâ eder.” Cümleleri,...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2022
HAYATA YÖN VEREN AYETLER:

10- Senden önce de Peygamberler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihayet onlara yardımımız yetişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Sana da Peygamberlerin haberlerinden bir parça gelmiştir....

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2022
HIZIR VE İLYAS

655—'Hızır ile İlyas her yıl Hac mevsiminde Mina'da bir araya gelirler.” (Ali el Kari, el Esrar s. 106 h: 13 el Masnu; Şevkani el Fevaid s: 495 h: 71/1372; Süyuti ed Dürer; İbn Cevzi Mevzuat, 1/196; İbn Arrak Tenziuşşeria, 1/234:...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2022
UYDURMA VE ZAYIF HADİSLER

27-'HER ŞEYİN BİR ANAHTARI VARDIR; CENNETİN ANAHTARI DA FAKİRLERİ SEVMEKTİR. SABIRLI FAKİRLER, KIYAMET GÜNÜNDE ALLAH'IN BERABER OLACAĞI DOSTLARIDIR.” (Kuşeyri Risalesinden Tasavvuf kültüründe hadis M. Uysal) 28-'EVİ AYAKTA...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2021
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

RİAYE: İlk mutasavvıflardan Haris el Muhasibinin yazdığı 'er Riaye” kitabında geçen mevzu/uydurma hadisler. Ebu Züra er Razi (241) Muhasibinin kitapları sorulduğunda şöyle demiştir: 'O kitaplardan uzak dur, çünkü onlar bidatlerle...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2021
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

RİAYE: İlk mutasavvıflardan Haris el Muhasibinin yazdığı 'er Riaye” kitabında geçen mevzu/uydurma hadisler. Ebu Züra er Razi (241) Muhasibinin kitapları sorulduğunda şöyle demiştir: 'O kitaplardan uzak dur, çünkü onlar bidatlerle...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2021
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

12-'DİNİN ASLI VERA'DIR.” Vera: Tasavvuf dilinde Haram ve şüpheli şeylerden çekinmek-kaçınmak demektir. Halbuki İslam dininde buna takva denir. Takva Allah'a karşı sorumluluk bilinci içersin de haramlardan ve kötü olan şeylerden...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2021
TASAVVUF KİTAPLARINDA GEÇEN UYDURMA HADİSLER

Tasavvuf kültüründe hadis Muhittin Uysal kitabından alıntılar: 1—'Rivayete Göre: Hz. Peygamber şöyle anlatmıştır: Hz. Musa. 'Ya Rabbi, Seni nere de arayayım? Ey Musa: Hangi ev beni kuşatabilir, hangi yer beni içine alabilir? Eğer...

MAKALEYİ OKU