12
Ağu 2020
HIZIR VE İLYAS

655—'Hızır ile İlyas her yıl Hac mevsiminde Mina'da bir araya gelirler.” (Ali el Kari, el Esrar s. 106 h: 13 el Masnu; Şevkani el Fevaid s: 495 h: 71/1372; Süyuti ed Dürer; İbn Cevzi Mevzuat, 1/196; İbn Arrak Tenziuşşeria, 1/234:...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2020
YASİN VE DUHAN SURELERİ FAZİLETİ

646—'Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim, Yasin suresini okursa, Allah, o kimsenin Yasin suresini okumuş olması sebebiyle ona, on defa Kur'an'I okumuşçasına sevap yazar.” (Tirmizi Fedailül...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2020
UYDURMALAR

642—'Kulumun, benim zikrimle meşgul olması hali artınca, onun tasasını da lezzetini de hep zikrim kılarım. O bana aşık oldu, bende ona aşık olmuşumdur. Benimle onun arasında ki perdeyi kaldırdım. Eğer halk yanılırsa o, yanılmaz....

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR VEYSEL KARANİ HİKAYESİ

Bir de Hz. Peygamberin Veysel Karani (Üveys-ül Karani)'ye bıraktığı hırka ile ilgili gelen asılsız rivayetler vardır. Güya Hz. Peygamberin vefatını müteakip, Hz. Ömer ile Hz Ali bu hırkayı alıp, Veysel Karani'ye götürmüşler....

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2020
EŞREFOĞLU RUMİ, MÜZEKKİNNÜFUS RESULÜLLAH’IN RÜYASI

630—'Resulüllah diyor ki: 'Bir keresinde rüyamda yanıma iki kişi geldiler, beni alıp bir yerleri götürdüler. Orası öyle bir yerdi ki, ne yere ne de göğe benziyordu. Bambaşka bir yerdi. Adamın biri sırt üstü uzanmış, bir başkası...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2020
EŞREFOĞLU RUMİ’DEN MEVZU HADİSLER

622—'Eğer ölüm ile ilgili olarak sizin bildiklerinizi hayvanlar alemi bilmiş olsaydı, onların üzerinde, yiyebileceğiniz bir lokma et bile bulup yiyemezdiniz.” (Eşrefoğlu Rumi, Müzekkin-Nüfus, s. 186; Bu hadis ciddi anlamda zayıf olan...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2020
MÜZEKKİN-NÜFUS DA UYDURMALARA DEVAM

614—'Dünya ahiret ehline haramdır, Ahirette dünyaya bağlı olanlara haramdır ve her ikisi de ehlüllah'a, kendilerini sadece Allah'a adayanlara haramdır.” (Eşrefoğlu Rumi, M. Nüfus, s. 104-105; Elbani Silsilet-ül el Ehadis-üddaife,...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2020
SEMA, VECD KONUSUNDA UYDURMALAR:

Rivayet zinciri: Ebu Zur'a babasından, babası Ebu Mansur'dan, Ebu Mansur Ebu Aliyyul Fadl'dan, bu da Sait b. amirden, o da Şa'b'da Abdurrahman'dan, bu ise Üzeyr b. Muhip'ten, bu da Enes b. Malik'ten aktarıyor....

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR RAMUZ EL EHADİS’TE UYDURMA HADİSLER

595—'Recep ayı büyük ve önemli aydır. Bu ayda iyilikler kat-kat artar. Kim Raecep ayında bir gün oruç tutarsa, adeta bir yıl oruç tutmuşçasına değerlendirilir. Kim Recep ayında yedi gün oruç tutarsa, gökten bir ünleyen ona, 'senin...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2020
HARUN ÜNAL HOCANIN MEVZUAT’INDAN ALINTILAR

584—'Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yedirin. Çünkü loğusa dönemindeki herhangi bir kadın gıda olarak hurma alır yerse, bu kadının doğacağı çocuğu uysal olarak dünyaya gelir. Zira Meryem, oğlu İsa'yı doğuracağı...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER

546—'Aramıza, ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de yakın meleklerden biri sokulabilir”. 'Benim Tanrı ile öyle bir vaktim olur ki, aramız ne bir kitap sahibi Peygamber, ne de Tanrı yakınlarından bir melek girebilir.” Makalat Sahife...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

531—' Peygamber Efendimiz, ikindi vaktine yakın bir saatte istirahate çekilmişti, de uyuya kalmıştı. Uyandığı zaman güneşin battığını ve namaz vaktinin geçtiğini gördüler, dua ettiler. Hak Teâlâ güneşi geri çevirip, ikindi namazının...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

519—'Resul-i Ekrem buyurdu ki, 'Ey köle şimdi tulumun dolu olduğunu gör ki, şikâyet edip te iyi, kötü söz söyleme! O siyah köle, Peygamberin mucizesine hayran kaldı. Lâmekân âleminden onun kalbine iman varit oldu. Köle bir çeşmenin...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2020
CELALEDDİN RUMİ’NİN KİTAPLARINDAN UYDURMA HADİSLER.

Hz. Ali'ye ulaştırılan tarikat silsilesi de böylece oluşmuş oluyor. 503—' Şeyhi olmayanın dini de olmaz” 'Sen bir şeyhin terbiyesi olmadan hiçbir şey yapamayacağını bil. Onun terbiyesi olmadan bütün taatler, ibadetler faydasız...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 4. CİLTTEN ALINTILAR

484—'Ebul Kasım'ın canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, benim söylemediğim bir şeyi benden rivayet eden kimse mutlaka cehennemde ki yerine hazırlansın.” Sahih olduğunu herkesin kabul ettiği bu hadisi bilip te bu kadar...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2020
HOCALARIN HOCASINDAN TESPİTLER

İSLAM'IN YAŞAM TARİHİ ÜÇ EVREDİR: 1-EVRE, KUR'AN İSLAMI: Kur'an'ın uygulandığı tarih; 610-632 yılları arasında Hz. Muhammed'e vahyedilip uygulamasını yaptığı evre. Bu, Allah'tan vahiy gelmeye başladığı...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

437—'Levlake Levlak, ma halek-tül eflak. Sen olmasaydın-sen olmasaydın. Felekleri (Âlemleri) yaratmazdım.” Segani 'Uydurmadır” demiştir. Keşf-ül Hafa kitabının yazarı Acluni, bu cümleden sonra 'Bende Acluni, derim ki: Ancak...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

429—'Ben yaratılışta peygamberlerin ilkiyim, peygamber olarak gönderiliş itibariyle de sonuncusuyum.” Sehavi Makasıd da şöyle demektedir: Bu hadis Ebu Nuaym Delail de, İbn Hatim tefsirinde, ayrıca İbn Lal ve onun tarikiyle de Deylemi Ebu...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

DİNDE NAZAR VAR MI? 418—'Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı mezara sokar.”    Ebu Nuaym'in Cabirden merfu olarak rivayet ettiği bir hadistir. Keşf-ül Hafa da bu konu için şöyle denmiştir: 'Nazar haktır” kısmı...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 3. CİLTTEN ALINTILAR

402—'İlim ve itibar sahibi büyük zatın (Şeyh) kendi kavmi arasında ki durumu, bir peygamberin ümmeti arasında ki durumu gibidir.” ŞEYH, PEYGAMBER GİBİYMİŞ Sehavi Makasıd'da şöyle demektedir: Bu hadisi İbn Hibban Duafa'da,...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

396—'Meclislerinizi bana salat ederek süsleyin. Çünkü bana salat etmeniz, kıyamet günü sizin içim bir nurdur.” Deylemi'nin zayıf bir isnadla Hz. Aişe'den merfu olarak rivayet ettiği hadistir. Deylemi, Firdevs, 2, 291; Deylemi...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

387—'Bir dirhem kadar kan sebebiyle namaz iade edilir.” Nevevi, Müslim'in mukaddimesinin şerhinde şöyle demiştir: 'Buhari bunu tarihinde zikretmiştir. Ancak hadis ehline göre aslı olmayan batıl bir rivayettir. (Nevevi Şerhü sahihil...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 2. CİLTTEN ALINTILAR

377—'İmamlar Kureyş'tendir.” Ahmed b. Hanbel, Nesai, Ziyaeddin el Makdisi Enes kanaliyle rivayet ediyorlar ve şöyle bir ziyadesi var diyorlar: Sizin onlarda hakkınız vardır. Size merhamet edip, adaletli davrandıkları ve sözlerini tuttukları...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2020
TASAVVUF KİTAPLARINDAN UYDURMA SÖZLER KEŞFÜL HAFA 1. CİLTTEN ALINTILAR

362—'İlim Çin'de de olsa talep edin!” Bu Hadisi Beyhaki, Hatip, İbn Abdilberr, Deylemi ve diğerleri Enes'ten rivayet etmişlerdir. Zayıf bir hadistir. Hatta İbn Hibban, batıl-uydurma demiştir. İbn Cevzi onu mevzuatında bahsetmiştir....

MAKALEYİ OKU