ÖFKE

Etrafımız öfkeli bireylerden geçilmiyor. Pek çok kişi pek çok gerekçe ile gününü çok gergin yaşıyor. İnsanların öfkeyi ifade ediş şekillerinden kaynaklanan pek çok sorunlu durum orta çıkıyor. Onun için bugün biraz öfkeden söz edeyim istedim.

Öfkenin Tanımını da İçeren Bazı Özellikleri;

Öfke, Engellenme, incinme, kırgınlık, merak, korku, üzüntü, çaresizlik, kıskançlık, endişe, haksızlığa uğrama, kaygı, sıkıntı gibi temel duyguları içeren ikincil bir duygudur.

Öfke, enerji veren dikkat ve konsantrasyonu arttıran ve herkes tarafından zaman zaman hissedilen doğal ve evrensel bir duygudur.

Öfke, ılımlı düzeyde yaşandığında, düşmanca olmayan ve yapıcı bir tavırla ifade edildiğinde, problemlerin tanımlanmasını ve etkili davranışların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Yoğun olarak yaşandığında, kontrol edilemediğinde ve düşmanca, saldırganca ya da işlevsel olmayan yollarla ifade edildiğinde, pek çok probleme yol açabilir.

Genel olarak öfkenin altında, kişinin, karşılanmamış gereksinimleri, kendince haklılığın anlaşılmaması ve olaylar, durumlar ve insanlar hakkındaki düşüncelerinin kabul edilmemesi gibi nedenler vardır.

Öncelikle kişi, kendi öfkesi, öfke hissettiği durumlardaki altta yatan duyguları, öfkeli iken hangi tepkileri verdiği konusunda kendini tanımalıdır. Ve öfke yönetimi konusunda kendisini geliştirmiş olmalıdır.

Öfkeli Bireyin Genel Özellikleri

            Öfkeli birey duygusal davranır, duygularının etkisi altındadır,

            Mantıklı düşünemez,

            Dikkati öfkelendiği konuya odaklıdır,

            Söylenilenleri doğru olarak anlayamayabilir,

            Kendini doğru olarak ifade edemeyebilir,

            Etkili iletişim kuramayabilir,

            Saldırgan davranışlar gösterebilir,

            İş birliği yapmayabilir,

            Ses tonunu yüksek kullanır,

            Fiziksel olarak görüntüsü; yüzü kızarmış, kaşları çatılmış, elleri yumruk şeklide sıkılmış, tüm kasları gerilmiştir. Kalp atımları ve solunumu hızlanmıştır.

Öfkeli Biri İle Karşılaştığımızda Nasıl Yaklaşalım?

            Bireyin öfkesi kabul edilmeli,

            İçinde bulunduğu durum ve neden öfkeli olduğu empati yapılarak anlaşılmaya çalışılmalı,

            Öfkeyi arttıracak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılmalı,

            Nasihat edilmemeli, uzun açıklamalar yapılamamalı,

Öfkenin, kişinin kendisi ile ilgili olduğunun farkında olunarak üzerine alınılmamalı, düşünce ve davranış ifadeleri kişisel algılanmamalı,

Sakin olunmalı, sakin davranılmalı,

Sözleri etkin dinlenerek ve bedensel mesajları gözlenerek gereksinimi fark edilmeli,

            Öfkesinin altındaki temel duygu ve temel ihtiyacının ne olduğu anlaşılmaya çalışılmalı,

            Suçlayıcı ifadelerden kaçınılmalı,

Sözel ya da davranışsal olarak karşılık verilmemeli,

Sakinleşmeden konuşulmaya çalışılmamalı,

Sözlerine ve davranışlarına verilecek geribildirim ve karşılıklar özenle seçilmeli,

Sorularının yanıtları biliniyorsa, açık, net ve kısa cümleler kurularak yanıtlanmalı,

Gereksinimlerinin karşılanabilmesi konusunda destek olunmalı,

            Rahat bir ortam oluşturularak, öfkesini sağlıklı bir şekilde ifade etmesi sağlanmaya çalışılmalı,

Bireyin kendisine ve diğerlerine zarar vermesini engellemeye yönelik önlemler alınmalı,

            Zarar verebilecek davranışları engellenmeli, fakat duygularını yaşaması desteklenmeli,

Sakin bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılmalı,

Öfkesinin kaynağı giderilmeye çalışılmalı,

            Bireyi kışkırtan durumlar kontrol altına alınmaya çalışılmalı,

Öfkelerimizi kendimize ve diğerlerine zarar vermeden ifade etmenin yani öfkemizi yönetmenin yollarını bulup kullanalım lütfen…

YORUM EKLE