İSTİKAMET ÜZERE OLMAK EN BÜYÜK KERAMETTİR!

“En büyük keramet istikamet üzere olmaktır!”

Keramet uçmak kaçmak ya da uçurmak kaçırmak değildir. Hele hele ayağını yerden kesmek hiç değildir.

Bir faniye uluhiyet ubudiyet yüklemek, kurbiyet kudsiyet kesbetmek keramet olamaz!..

Keramet olsa olsa adaleti yaymak, emin olmak, güvenilir olmak, hak ve hakikatten şaşmamak, iyiliklerle yüreklere yürümek, fakiri fukarayı öksüzü yetimi koruyup kollamak, zulmetmemek, aldanmamak aldatmamaktır!..

“En büyük keramet nedir?” diye sorsanız maddeler halinde şunları sıralayabiliriz. En büyük keramet;

1- İnsan ile islam arasındaki engelleri kaldırmak için takatinin son anına kadar cehdü gayret etmektir.

2- Cehalete savaş açmaktır. Zira, bilgi en etkili güçtür. Bilgiye sahip olan güce sahip olur.

3- Erdemli kullar olmaktır!..

4- Takva/sorumluluk bilinci kuşanmaktır. Zira, bu bilince eren bir kimsenin insanla, yaratanla, toplumla, doğayla, parayla ve dünyayla ilişkileri sağlıklı bir zemin üzerinde yürür. Bu zeminde ayağı kaymadan yürümek, şimarmamak, kibir abidesi kesilmemek, dünyalık hiç bir şeye kul olmamak en büyük menfaattir!..

5- Sevdiği kimseyi Allah(cc) için sevmek, buğz/nefret ettiği kimseye de Allah(cc) için buğz/nefret etmektir!..

6- Tüm yeryüzü zalimlerine meydan okumak, onlara karşı dimdik durmak, tüm yeryüzü mazlumlarınaşefkat kanatlarını germektir.

7- Akletmek, şükretmek, fark etmek, vahyi hayatın içine taşımak, körü körüne taklitçilikten uzak durmak, kimseye kapıkulu olmamak, aklını, kalbini ve tüm benliğini vahiyle formatlamaktır.

İstikamet üzere olmayı en büyük keramet sayan bir kimsenin;

1- Hayatı ve ölümü, yapıp ettikleri, namazı ve tüm ibadetleri alemlerin rabbi olan Allah(cc) içindir!..

2- Ziyandan kurtuluşu yeniden iman etmekte, empati kültürünü geliştirmekte, aktif etkin ve üretken bir yapı sergileyerek sâlih amel işlemekte, hakka teslim olmakta hakikate talip olmakta bilir!..

Kısaca;

İnsan kendi kendini yeterli görürse, şimarır ve azar. “Alçak dağları ben yarattım!” edası sergiler. Kendini kimseye muhtaç görmeyip müstağnilik konumu yükleyen kimse keramet sahibi olduğu iddiasında bulunsa bile olsa olsa istikametten sapma eğilimi göstermiştir!..

Rabbim cümlemizi hak ve hakikat üzere, istikamet üzere kılsın. Ölümümü de ömrümüzü de güzel eylesin. Amin!..

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mert
Mert - 2 gün Önce

Mademki tağut tuğyanlık yapanın üst kafasına göre hizmet ediyorsun, birde alt kafasına hizmet etsende bir görsek?. -----https://www.youtube.com/watch?v=45Z5N4UgIZA-----
Akşamları koynuna girmek için Ak-Saraya gidip orada bir gecelesen? Sanırım kocan olacak adam buna hayır demez, izin verir, onunda AKP’li olduğunu düşünüyorum.
-----https://www.youtube.com/watch?v=-vhUwoJ0q1o-----

banner20