İNSAN OLMAK GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYİ GEREKLİ KILAR!

Okumak en soylu eylemlerden bir tanesidir.

Hayatı, kitapları, insanı, olayları, doğayı tabiatı okumak. Hem de Allah(cc)’ın adıyla okumak.

Bu konuda mazeret olamaz. Aklın şükrü okumaktır. Okumak insanı olduğu gibi toplumları da ilerletmiştir. İnsanın, aldığı insanlık bayrağını daha yükseklere taşıyabilmesi için okuması kaçınılmazdır. Bir kimse okumalı, empati kültürünü geliştirmeli, sorgulamalı, değer üretebilmeli, tüm kazanımlarını ahlak ile taçlandırabilmeli ve somut olumlu ve pozitif adımlar atabilmelidir!..
Bir kimse hem okumalı hemde gereğini yerine getirmelidir. Gereğini yerine getirmekte fıtratına yatırım yapmakla, vicdanını diri tutmakla, adaletli ve merhametli davranmakla, aldanmamak ve aldatmamakla, bugünün işini yarına bırakmamakla, bir işten yorulduğunda başka bir işe koyulmakla, gelecek neslin menfaatlerini kendi menfaatlerinden önde görmekle mümkündür.
Bir kimse “
Benim rahmetim gazabıma galebe çalmıştır!” diyen ve Rabbimizin alemlere rahmeti gereği gönderdiği bir peygamberi kendisine rol model almayı şiar edinmişse ve ondaki her güzel şeyi hayatına taşıyorsa o kimse gereğini yerine getirmiştir!.
Gereğini yerine getirdiği iddiasında bulunan bir kimse; zorlaştırmaz kolaylaştırır, nefret ettirmez sevdirir, korkutmaz müjdeler!..
Gereğini yerine getiren bir kimsenin ham softa kaba 
yobaz tavırlar sergilemesi, ölçü ve tartıda hile yapması, konuştuğu zaman yalan söylemesi, körü körüne taklitcilik yapması, teekkül ehli yani hazır yiyicilerden olması beklenemez.
Gassalın elinde meyyit misali tavırlar sergilemek, şeytanın yada şeytanlaşmış kimselerin uydusu haline gelmek, 
Allah adına aldatıcılık, din istismarcılığı, din simsarlığı, ötekileştirici başkalaştırıcı tavırlar içerisine girmek gereğini yerine getiren insanlarda görülmez!..

Kısaca;

Bir memlekette yaşanılır bir hayat sürmek isteyenler de gereğini yerine getirmelidir. İnsan için gerekli olan şeyler fıtri olan şeylerdir. Fıtrata savaş açanlar fıtratı bozanlar yaşanılır bir hayat sürdüremezler. Herşey güzel olsun istiyenlerin yapması gereken en önemli şey adalet, merhamet, iyilik, erdem ve değer üretmek konularında herkesten bir adım önde olmaktır. Bu konuların edebiyatını yapmak yerine bu konuları kırmızı çizgi olarak görmektir.

Ne dersiniz gereğini yerine getirmeye?

Bir mazlumu koruyup kollamaya, yolda bir kimsenin ayağına takılan bir taşı/engeli kaldırmaya, yeniden iman etmeye, yeniden müslümanlığımızı sorgulamaya var mısınız?

Kıyamet kopsa bile elindeki bir fidanı dikmek, yoldan geçen bir insanın ayağına takılan bir engeli ortadan kaldırmak, bir yüreğin yaşama sebebi olmak, kibir abidesi kesilmemek, zalimlere meyletmemek, içimizdeki şeytani dürtüleri bertaraf etmek, Allah’ı gereği gibi takdir etmek, tebessüm etmek muhatabına..

Bütün bunlar gereğini yapmak değilde nedir sizce de?
Selam ve dua ile!..

YORUM EKLE