HOCALARIN HOCASINDAN TESPİTLER

İSLAM’IN YAŞAM TARİHİ ÜÇ EVREDİR:

1-EVRE, KUR’AN İSLAMI:

Kur’an’ın uygulandığı tarih; 610-632 yılları arasında Hz. Muhammed’e vahyedilip uygulamasını yaptığı evre.

Bu, Allah’tan vahiy gelmeye başladığı 610 tarihinden Resulüllah’ın öldüğü 632 tarihine kadar devam eder.

Yüce Allah Kur’an’da kimi zaman aralıklarla, kimi zamanda aynı anda her ulusa elçiler, bir uyarıcı ile insanlara sözlü öğüt ve bilgiler gönderdiğini bildirmiştir.

2-EVRE, ULEMANIN İSLAMI:

İslam’ın ikinci evresi ulemanın İslamı dediğimiz dönem Ebu Bekir’in başkan olduğu 632 yılında başlar, mutezilenin 861 yılında yasaklanmasına kadar sürer.

İslam’ın ilk uygulayıcılarının evresi ki özgür bilginler akılları ile medeniyeti kurdular. 230 yıl sürmüştür.

Bu dönemde bilginlerin özgür düşüncede olmaları ve ona göre davranmaları ulemanın İslamı dememizin nedenidir.

Bu dönemde İslam bilginlerinin iki kaynağı vardı. Birincisi: Akıl, ikincisi Kur’an’dı.

Birinci hicri yüzyılda hadis rivayeti yasak olduğu için bilende bilmeyende hadisten söz etmiyordu.

Bütün bilim insanları kendi özgür düşünceleri ile bilim üretiyordu. Başkasından duyduğu ya da işittiği ile bilim üretmiyordu.

Başkasından alıntıda bulunmuyor ve ona uymuyordu.

Bunların düşüncelerinin ürettikleri bilgilerin doğru olması gerekli değildi. Gerekli ve doğru olan ürettikleri bilgilerin doğru olması gerekli değildi.

Gerekli ve doğru olan ürettikleri bilgilerin kendilerinin olmasıydı. İslam’da çok yeni idi, alanı da insanın bütün yaşamı ve her türlü gereksinimiydi.

Ancak hicri ikinci yüzyılda (sekizinci miladi) hadis yazımına izin verildi ve üçüncü yüzyılda (dokuzuncu miladi) hadis rivayeti her tarafı kapladı.

Birinci yüzyılda dediğim gibi akıl ve Kur’an toplumun yönlendirilmesine hâkim iken üçüncü hicri yüzyıldan sonra akıl yasaklandı ve Kur’an da ihmal edildi.

3.EVRE, AVAMIN İSLAMI:

861 yılından günümüze kadar süren bin yüz elli yıllık tarih ise avamın İslam’ını simgeleyen tarihtir. Bu dönemden sonra yani 861 yılından sonra avamın bilgisiz insanları dönemi başladı.

Bu geçen bin yüz elli yılı da üç aşamaya bölüyorum. Bu avamın uyguladığı gerileme, yıkılma ve dağılma dönemidir.

Birbirine düşman olma evresi şimdide sürmektedir.

(Hüseyin ATAY hocanın “BEN” kitabından. S. )

YORUM EKLE