Trafo binaları tadilat işleri yaptırılacaktır

Trafo binaları tadilat işleri yaptırılacaktır

ilan.gov.tr den alınan bilgilere göre VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI

3 GRUP DAĞITIM MERKEZİ, KESİCİ-ÖLÇÜ KABİNİ VE TRAFO BİNALARI TADİLAT İŞLERİ (YENİLENEN)

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1-Şirketin
 1. Adı
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 
 1. Adresi
Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6  E Blok İç Kapı No: 69  Çankaya / ANKARA
 1. Tel/Fax/Kep
0 850 314 94 64  / 0 850 211 65 48 / vedas.satinalma1@hs03.kep.tr 
 1. Bilgi/İtiraz/Şikayet
Göksel GÜNEY - Satınalma Müdürü
gokselguney@vedas.com.tr
2-İhale konusu
 1. İşlerin Adları   
 1. 2021.TES.İŞL.39 Van İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri (YENİLENEN)
 2. 2021.TES.İŞL.41 Bitlis İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri (YENİLENEN)
 3. 2021.TES.İŞL.42 Hakkari İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri (YENİLENEN)
 1. Yapım Yerleri
Van, Bitlis ve Hakkari İlleri ve Bu illere Bağlı İlçeler
 1. Türü
Yapım işi
 1. İşin Süresi /işe başlama ve bitiş tarihi        
31.12.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 
3-İhalelerin tarihi ve tekliflerin sunulacağı adres
 
 1. İhalelerin tarih ve saati
 1. 2021.TES.İŞL.39 Van İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri(YENİLENEN)
01.07.2021 Perşembe Günü Saat: 10.00
 1. 2021.TES.İŞL.41 Bitlis İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri(YENİLENEN)
       01.07.2021 Perşembe Günü Saat: 14.00
 1. 2021.TES.İŞL.42 Hakkari İli Dağıtım Merkezi, Kesici-Ölçü Kabini Ve Trafo Binaları Tadilat İşleri(YENİLENEN)
 01.07.2021 Perşembe Günü Saat: 16.00
 
 1. Tekliflerin sunulacağı adres:
Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No: 274/6  E Blok İç Kapı No: 69 Çankaya/ANKARA
İhalelerin tüm oturumları, isteklilerin elektronik olarak uzaktan erişimle katılabileceği canlı toplantı metodu ile gerçekleştirilecektir.

 


4-İHALELERE KATILIM İÇİN GEREKLİ BELGELER;
4.1 Oda kayıt belgesi
4.2 Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair İmza sirküleri, vekaleten katılım halinde vekâletname ve imza beyannamesi
4.3 Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi
4.4 İstekliler tarafından kapalı zarf ile sunulan ilk teklif bedelin  % 90’ından az olmamak üzere son 15 (On Beş) yılda alınmış iş deneyim belgeleri
4.5 İstekliler, tarafından kapalı zarf ile teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere geçici teminat
4.6 Kapalı zarf ile sunulan ilk teklif bedelinin % 10’undan az olmayacak şekil de ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu
4.7. Alt Yüklenici Beyanı, Aydınlatma Beyanı ve Açık Rıza Beyanı
4.8. Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli
5. İhalelere yerli istekliler katılabilecektir
6.  İhale dokümanları vedas.satinalma1@hs03.kep.tr kayıtlı e-posta adresine ihalelere katılıma ilişkin niyet mektubu gönderen tüm firmalarla kayıtlı e-posta yoluyla paylaşılacaktır. (Niyet mektubu örneği ihale ilanı ile birlikte WEB sitesinden indirilebilir.) İhalelere katılmak isteyen adaylar,  niyet mektuplarını her bir iş için ayrı ayrı talep etmek zorundadır.
7. İş ortaklığı olarak ihalelere teklif verilebilir. Konsorsiyum olarak ihalelere teklif verilemez
8. İhalelerde kısmi teklif verilemez
9. İhalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif düşük fiyat esasına (en yüksek tenzilat) göre belirlenecektir. Değerlendirmelerde fiyat dışı unsur uygulanmayacaktır.  İlgili ilana buradan ulaşabilirsiniz.

SİVAS MEMLEKET

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER