Sivas’ın İsmi nereden geliyor ?

Sivas’ın İsmi nereden geliyor ?

Sümeyra DENİZ

Gazetemizin yaptığı araştırmaya göre bugün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında farklı görüşler bulunuyor. Bunların içinden ‘Sebaste’ Sebasteia eski Yunancada (Augustus Şehri) ismi, Pontus kralı Polemon’un hanımı Pitodoris tarafından verilmiş. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman şehrin yönetimini Pont Krallığı’nda bırakmışlar. Pont Kralının hanımının, Roma Kralı Augustus’un sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca’da Ogüst şehri anlamına gelen “Sebaste” adını verdiği sanılıyor. Sebaste’nin zamanla “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülüyor. Yine diğer bir görüş de, bugün “Sivas” olarak kullanılan ismin “Sipas”tan geldiğidir. Şehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü şehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (Kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden bir tanesi “Allah’a Şükür”ü ikincisi “ana ve babaya saygı”yı, üçüncüsü de “Küçüklere sevgi”yi temsil eder. Bu bölgede yaşayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç göze de kurur. Şehrin isminin de “üç göze” anlamına gelen “Sipas”tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız “Sivas”a dönüştüğü ileri sürülmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2017, 05:50

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER