“Sivas'ı gurbet şehri olmaktan çıkarabiliriz”

İl Genel Meclis Üyesi Vedat Canan; “Sivas'ta sanayi ile hayvancılık sektörünün entegrasyonuna gereken önem verilmelidir. Hayvancılık sektörü Sivas halkının geleceğidir. İşletmelerimizi çağın şartlarına uygun hale getirip, yüksek verimli hayvan sayısını arttırıp, tecrübeli ve örgütlenmiş yetiştiricileri cesaretlendirip Sivas'ı gurbet şehri olmaktan çıkarabiliriz” dedi.

“Sivas'ı gurbet şehri olmaktan çıkarabiliriz”

Mehmet TIRPAN

Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Vedat Canan, İl Genel meclisine Sivas’ta tarım ve hayvancılık noktasında yaşanan sıkıntıları dile getirdi ve acilen sorunların giderilmesi için tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sivas’ta hayvansal üretimin toplam tarımsal üretimdeki payının, kesinlikle İhmal edilmeyecek ve küçümsenmeyecek düzeyde olduğuna da dikkat çeken Canan: “Sivas'ta hayvan yetiştiricileri bir araya gelerek birlikler oluşturup güçlerini birleştirmeli ürünlerini kendileri işlemeli, pazarlamalı, üyelerinin girdilerini temin etmeli, ıslah çalışmalarında kendileri birim oluşturmalıdır. Sivas'ta hayvancılık kırsal kesimin geçim kaynağıdır” dedi.

Sivas'ta sanayi ile hayvancılık sektörünün entegrasyonuna gereken önem verilmesi gerektiğini de hatırlatan Canan: “Özel sektör bu konuda ciddi olarak bilgilendirilmeli, müteşebbis ruhu aşılanmalı, hayvansal ürünleri işlemek için bir araya getirilmeli, bürokratik işlemler kolaylaştırılarak bu sahaya mutlaka yatırım yapması sağlanmalıdır. Besi ve süt işletmeciliği yapan üreticilerimiz tüm yayım organları kullanılarak hayvan sağlığı ve zoonoz hastalıklar konusunda, bilinçlendirilmelidir. Büyük işletmelerin yoğun olduğu yerlerde Tarım ve Köy işleri Bakanlığı yeterli sayıda Veteriner Hekim, Zooteknist ve Sağlık Teknisyeni istihdam etmelidir. Büyük ölçekli işletmeler teşvik edilmeli, ahırlar konutların altından çıkarılmalıdır. Büyük üretim merkezlerinde hayvancılık organize bölgeleri kurulması için ciddi teşvikler ve yönlendirmeler yapılmalıdır. (Örneğin: Şarkışla da, Kelkit vadisinde, Sivas Merkezin uygun yerinde) Sivas'ta oturan yatırım yapabilecek maddi güce sahip müteşebbisler, Sivas'tan göçmüş yatırım konusunda ciddi başarılara imza atmış Sivaslılar yatırıma özendirilmeli, hayvansal ürün işleyen tesislerin Sivas'ta kurulması sağlanmalıdır. Sivas'ta üretilen ürünlerin katma değeri yine Sivas'ta kalmalıdır. Özel sektör hayvancılık konusunda kurulmuş sivil toplum örgütleri bir araya gelmeli, 5 bin -10 bin başlık hayvancılık işletmeleri oluşturmalıdır. Sivil toplum örgütleri üyelerinin hayvansal ürünlerini satın almalı, üreticilerin bir Pazar sorunu olmamalıdır. İç pazarın dışında dış pazarda göz önünde bulundurulup Sivaslı iş adamları dış dünya yatırımcıları ile bir araya getirilmelidir. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri bilgi birikimleri ile bunu gerçekleştirebilecek güçtedir. Yani Tarım ve hayvancılık sahasında diğer Devletlerden ortaklar oluşturularak yatırım yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TARIM SEKTÖRÜ SİVAS HALKININ GELECEĞİ

İl Genel Meclis Üyesi Vedat Canan, Tarım sektörünün Sivas halkının geleceği olduğunu söyledi.

Sivas’ta tarım ve hayvancılığa yeterli desteğin verilmediğinin altını çizen Canan: “Geniş arazi varlığına ve mera alanlarına sahip olan Sivas’ın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır, içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen tarım hâlâ büyük bir potansiyele sahiptir. Bir toplumun öncelikli sorunu beslenme sorunudur. Yaşamın devamı için beslenmenin zorunlu olması, beslenme için gerekli besinleri sunan tarım sektörünü stratejik bir konuma oturtmaktadır” dedi.

Tarım sektörünün gerektiğinde büyük miktarlarda kaynak aktarmak yoluyla destekleme yoluna gidilerek devamlı göç veren Sivas’ta göçü durdurmamız gerektiğinin altını çizen Canan: “Genel olarak Türk insanının beslenme durumuna bakıldığında, temel besinin ekmek ve tahıllardan sağlandığı görülür. Günlük enerjinin ortalama yüzde 50'si ekmek ve diğer tahıldan mamul ürünlerden sağlanmaktadır. Bu husus, tarımın toplum beslenmesinde katkısının önemini apaçık ortaya koymaktadır. Tarım yalnızca bu sektörde çalışan emeğin değil, tarım dışı işlerde çalışan emeğin de beslenmesi için gerekli gıdayı arz etmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği, sosyal ve ekonomik kalkınmayı yavaşlattığı dikkate alınırsa, tarımın beslenme açısından önemi ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2017, 05:25

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER