Sarıyer Belediyesi'nden park tesis ve havuz alanı kiraya verilecektir

Sarıyer Belediyesi'nden park tesis ve havuz alanı kiraya verilecektir

ilan.gov.tr den alınan bilgilere göre SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
 Sarıyer İlçesi, Uskumruköy Mahallesinde kain 402 parsel kuzeyinde bulunan park alanının 4000,00m²’lik kısmı üzerindeki 321,00m² tesis binası ve 94m² havuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

       İhalesi işi Belediye Encümeninin 03/06/2021 tarih ve 160 sayılı kararı gereği 24/06/2021 Perşembe günü saat 11:50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel 2.010.000,00-TL+KDV, Geçici teminat 60.300,00-TL’dir.
       İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 1000,00-TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.      İlgili ilana buradan ulaşabilirsiniz.
 

SİVAS MEMLEKET

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER