Nasıl satışa çıkarıldı?

İl Özel İdaresine ait olan ve satışı noktasında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 32 dönümlük arazinin ihale ile satılacağını kamuoyuna açıklayan Başkan İnce, “Sivas İdare Mahkemesinin 2020/924 sayılı yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen kamu arazisi imara açılarak İl Özel İdaresince satılıyor. Mahkeme kararları kurumlar için geçerli değil mi? Bu arazi nasıl satışa çıkarılabilir. Meydanlarda adalet ve hukuktan bahsedenler neredeler! Adalet ve hukuk kimin için var” dedi.

Nasıl satışa çıkarıldı?

MEHMET TIRPAN

Deva Partisi İl Başkanı Serdar İnce, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Kılavuz mahallesinde bulunan eski Tapu Müdürlüğü’nün yanındaki yaklaşık 32 dönümlük arazinin satışı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen alanın Ticaret, turizm ve konut alanı olarak satışa çıkarıldığını söyledi.

Yapılan yanlıştan acilen geri dönülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan İnce, “Sivas ne yazık ki dün olduğu gibi bugünde sahipsiz. Ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de baş gösteren hukuksuz ve adaletten uzak kararlar kamu vicdanını her geçen gün yaralamaktadır. Sivas İdare Mahkemesinin 2020/924 sayılı yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen kamu arazisi imara açılarak satılmak istenmektedir. Meydanlarda adalet ve hukuktan bahsedenler neredeler! Buradan sesleniyoruz. Adalet ve hukuk kimin için var!” dedi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 32 bin 456 metre kare alanın satışı için 31.08.2021 tarihinde ihale yapılacağının altını çizen İnce, “Kanunlar ve hükümler, vatandaşları bağladığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarını da bağlamaktadır. Herkes kanun önünde eşittir. Kamu Kurumları da öz kaynaklarını halkın menfaatleri doğrultusunda kullanmakla mükelleftir. Yapılanlarla kanunlar biri ile uyuşmuyor. Tüm hukuki ve anayasal haklarımız saklı kalmak üzere, 31.08.2021 Tarihinde yasal dayanağı olmayan ihalenin ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz. Yıkım için mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayanlar, bugün Sivaslıların gönül zindanlarında mahkum olmuşlardır. Israrcı yanlışların karar vericileri, gönül rahatlığı ile aramızda dolaşırken, bunun bedelini Sivaslılar ödemiştir. Deva Partisi Sivas İl Başkanlığı olarak adaletin ve hukukun herkes için eşit olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Kamu ya ait malların ve öz kaynakların doğru biçimde kullanılmasının takipçisi olacağımız bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

İNCE, ŞEHRİ YÖNETENLERE SESLENDİ

Bu şehri yönetenlere ve siyasilere seslenen Başkan İnce,  “Yetkililere soruyorum. İmar planında kamu hizmet alanı olarak gözüken bir alan ihale şartnamesinde nasıl oluyor da Ticaret, Turizm ve Konut alanı gösterilmektedir? Alan ile ilgili Sivas İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına neden uyulmamaktadır?. Mahkeme kararları sadece vatandaşlar için mi geçerlidir. Kamu Kurumunda görevli kişiler, yürütmeyi durdurma kararı olan bir yeri nasıl ihaleye çıkabilir. Kanunların üstünde bir karar alma yetkileri var mıdır? Yürütmeyi durdurma kararları neden uygulanmamaktadır. Bu alanın imara açılarak satılmasının kamuya yararı nelerdir? Sivas halkı olarak bunun izahını duymak en doğal hakkımızdır. Eski Numune Hastanesinde olduğu gibi, mahkeme kararları beklenilmeden alelacele satışa çıkarıldığında, buranın alımı için öz kaynak yaratarak para harcayan özel müteşebbislerin zararını kimler karşılayacaktır. Bu ihaleye altlık olmak üzere, bu alan için geriye dönük imar planları hazırlanıp askıya çıkarılacak mıdır? Sivas Belediyesi Meclis İmar Komisyonunda bu alan ile ilgili 10.08.2021 tarih 156 sayılı bir karar alındı mı? Yakın zaman da bu alan ilgili mahkeme kararını hükümsüz kılmak amacı ile yeniden aynı şekli ile askıya çıkılacak mıdır?” şeklinde konuştu.

ÇÜRÜK OLAN BİNAYA TAPU TAŞINDI

Geçmiş dönemde çürük olduğu bilinen eski Defterdarlık Binasına Tapu’nun taşınmasının da yanlış olduğunun altını çizen Başkan İnce, “Eskiden Defterdarlık binası olarak hizmet veren bina, çürük olduğu için boşaltılmış ama ne yazık ki aynı yere Tapu müdürlüğü taşınmıştır. Tarihi Tescilli Numune Hastanesini çürük raporu ile yıkmaya çalışanlar, Taşınan binanın deprem yönetmeliğine göre sağlamlık testleri ve raporlarını yaptırmışlar mıdır? Eski Defterdarlık binası yapıldığı yılda, projesinden farklı olarak son katı fazladan ilave yapılmıştır. Bunun sağlamlık raporları ve statik hesapları var mıdır? Yangın yönetmeliğine göre yangın merdiveni olmayan Tapu Binasında bir yangın çıktığında oluşabilecek mal ve can kayıplarının sorumluluğunu kimler üstlenecektir. Bina arka cephesinde göstermelik yapılan döner yangın merdiveninin kabulü yapılmış mıdır? Yetkililer tarafından mevzuata uygundur raporu var mıdır? Bir taraftan güvenli olmayan binalarda kamu faaliyeti sürdürürken, diğer taraftan kamu arazilerini satmak ne derece doğrudur” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

SİVAS İDARE MAHKEMESİ’NİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

ESAS NO: 2020/924

Dava konusu işleme dayanak imar planları kapsamında dava konusu alanda inşai faaliyetlere başlanılabileceğinden dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğim izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdınde itiraz yolu açık olmak üzere. 13/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SİVAS MEMLEKET

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner20