“Maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecek”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Güner Akay, “Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır. Memurlardan alınan gelir vergisi oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecektir” dedi.

“Maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecek”

Mehmet TIRPAN

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Güner Akay, Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, her yıl enflasyon mağduru olduğunu söyledi.Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış ve temel gıda ürünlerine gelen zamların memur ve emeklinin belini büktüğünü kaydeden Akay; “Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır. Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır” dedi.Memur ve memur emeklilerinin alım gücünün her gün daha da düştüğünü kaydeden Akay; “Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrılmakta ve her dilime ayrı vergi oranı uygulanmaktadır.  Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükselmektedir. Gelir vergisi oranlarını belirleyen kazanç dilimlerinin yıllar içinde neredeyse hiç artmaması nedeniyle çalışanlar, daha yılın ilk aylarında bir üst kazanç dilimine geçmekte ve ödedikleri gelir vergisi oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecektir. Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir. Vergi Haftası kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının sorunlarına değinilmemektedir. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakâr vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ekonomimizin ayakta kalması için canla başla çalışan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak buna göre yapılmasını memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi ve Maliye Bakanı’nın vergisini düzenli ödeyenler için yapılacağını açıkladığı yüzde 5’lik vergi indiriminin, vergisi kaynaktan kesilen memur ve emeklilere de uygulanmasının gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadelerini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI BEKLENİYOR

Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalıştığını belirten Akay; “Çalışanların birikmiş sorunları çözülmeden vergi sistemi arzu edilen verimliliğe kavuşamaz. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır” dedi.

Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşullarının oldukça ağır hale geldiğini savunan Akay; “Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır. Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur. Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem gelirde hem de giderde çalışan Maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir” şeklinde konuştu.

 

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2018, 05:45

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER