Kamuya borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak 7143 sayılı kanun kapsamında Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV, trafik cezaları, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerin, işletmelerin ecrimisil borçlarının yapılandırılarak ödenebileceğini söyledi.

Kamuya borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Mehmet TIRPAN

Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, 7143 sayılı kanun kapsamında Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 7143 sayılı kanunun 18 Mayısta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Yumuşak, “Kanun kapsamında vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişiler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunabilecekler” dedi.Aynı zamanda o geçmiş yıl beyanlarının artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacağının da altını çizen Yumuşak, “Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.  Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler.                 İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yine 50 oranında, Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak” ifadelerini kullandı.

 

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2018, 04:20

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER