İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Osman Budak, Kangal İlçesi Etyemez Köyüne Yapılması Düşünülen Termik Santral İçin Hazırlanan ve İl Genel Meclisince Onaylanan İmar Planlarına yapılan itirazların oy birliği ile red edildiğini söyledi. Mehmet TIRPAN İl Genel Meclisine 01 Ekim 2014 tarihinde meclisce onaylanan imar planlarının İl Genel Meclisinin 07 Ağustos 2014 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edildiğini hatırlatan komisyon İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Osman Budak; "İtiraz edilen Etyemez Köyü sınırları içerisinde muhtelif parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde termik santral yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları için yapılan itirazda planların onaylanmadan önce çalışma yapan Tarım ve Orman Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu raporlarında köy halkının mağdur edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi mağduriyet söz konusu olacaksa köyün taşınması için çalışma yapılması tavsiye edilmişti" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü tarafından 01 Ekim 2011 tarih ve 2 bin 326 sayılı karar ile ÇED Olumlu Belgesi alındığını hatırlatan Budak; "17 Temmuz 2008 tarih ve 26 bin 939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 14. maddesi gereğince Etyemez Termik Santrali projesi hakkında çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiştir. 3 bin 194 sayılı imar kanununun plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 14. maddesi gereği Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İ1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İ1 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ÇEDAŞ il Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün görüşleri sorulmuş görüş onayları alınmıştır. ÇED raporunda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerde Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerinin oldukça altında kalacağı tesiste elektrostatik filtrelerde kullanılacağı baca pazı emisyonlarının insan sağlığı üzerinde bir etki oluşturmayacağı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolama Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gibi ÇED raporunda belirtilen yönetmelikle bulunmasının zorunlu olduğu düşünülürse itiraza konu olan çevre ve insan sağlığına olası zararları, tarım alanlarına olası zararlarına izin verilmeyeceği belirtilmektedir. Aslında Etyemez Köyü Muhtarı ve köylülerin itirazı tesisin yapılmasına değil, tamamen bu endişelerden kaynaklanmakta hatta bu tesis yapılması durumunda istihdam edilecek işçilerin öncelikle köylerinden karşılanmasını talep etmektedirler. Sonuç olarak İmar Planı yapmak için kurumların görüş ve izinleri alınmış, yönetmeliklere ve ÇED raporunda belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyulacağı belirtilmiş, 3 bin 194 sayılı İmar Kanununa göre yasal izinler alınarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları meclisimize gelerek onaylanan planları yasal çerçevede onaylanmış olup itirazın yersiz ve yasal dayanağı olmadığından reddine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2014, 06:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER