Elektrik aboneliğinde engeller kalkmalı

Sivas Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak, elektrik aboneliği için bütün binanın evraklarının istendiğini söyleyerek, ‘’Elektrik yaşamsal bir gereç. O nedenle elektrik aboneliğinin önüne bu tür engellerin konulması yanlış ve aslında anayasaya aykırıdır. Biz buna karşıyız’’ dedi.

Elektrik aboneliğinde engeller kalkmalı

YÜKSEL MENEKŞE

Sivas Elektrikçiler Odası Başkanı Sadi Aytak elektrik aboneliği için istenen evrakların vatandaşları sıkıntıya düşürdüğünü ifade etti. Binanın yapılmasıyla bitmesi arasındaki denetimlerdeki noksanlıkların elektrik aboneliğinde vatandaşın karşısına çıktığını söyleyen Aytak, ‘’Bina komple bitmiş, elektrik abonesi yapılacağı zaman bina ile ilgili bütün evraklar isteniyor. O zaman üyemiz problem yaşıyor, bütün işlemler elektrik aboneliğinde isteniyor’’ dedi.

Bu konuyla ilgili geçmişte yaptıkları çalışmaları anlatan Aytak, ‘’Biz bununla alakalı bir kanun teklifi hazırlamıştık. Elektriğin hayatımızda çok önemli bir yeri var ama elektrik kesilmediği zaman hiç kimse bunun farkında olmuyor. Kesildiği zaman kıymeti biliniyor. Elektrik yaşamsal bir gereç. O nedenle elektrik aboneliğinin önüne bu tür engellerin konulması yanlış ve aslında anayasaya aykırıdır. Bunun çalışmasını yine biz yaptık, kanun teklifi hazırladık. Gerekçesini yazdık ve TBMM’ye gönderdik. Bunu tabi milletvekili imzası ile gönderdik ve gündeme alındı. Biz bunu Türkiye’deki bütün elektrikçiler odalarına gönderdik, diğer odalar da kendi illerinin milletvekillerine imzalatarak meclise gönderdiler. Türkiye tarihinde mecliste bütün partilerin ortak aldığı ender kararlardan birisi oldu. Bütün partilerin imzası var. Bu teklifimizin değerlendirilmesinde Kaçak yapılaşmayı teşvik eder düşüncesiyle şuana kadar bekletilmektedir. Yani devletin ilgili birimleri var, yapı denetimi var, belediyenin zabıtaları var. Kaçak bina yapılıyorsa bu birimlerle engellensin. Niye elektrik aboneliğinde bu denetimler karşımıza çıkıyor? O binanın bütün jandarmalığı elektrik işine kalıyor. Buna biz karşıyız’’ dedi.

Sivas Elektrikçiler Odası Torba Kanunu’na eklenmesi talep edilen geçici madde için Genel Gerekçenin ise: ‘’Bilindiği üzere ülkemizde elektrik enerjisi kullanmak (abone olabilmek) için, ilgili yapının yapı ruhsatı veya yapı kullanma izninin olması veya 3194 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi ile yapının 2004 yılından önce yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinden faydalandığını belgelemesi durumunda elektrik aboneliği alabileceği kanunla düzenlenmiştir. Yukarıda sayılan maddeleri yerine getiremeyen veya su, yol, kanalizasyon gibi hizmetlerden faydalandığına dair belgeleri ilgili belediyelerden alamadığı için elektrik aboneliği alamayan binlerce vatandaşımız usulsüz elektrik kullanmakta ve buna bağlı olarak ilgili kurum ve şirketlerin savcılıklara müracaatı durumunda da vatandaşın sicili bozulmakta veya yüksek miktarda maddi cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Anayasanın 41. maddesi aileyi toplumun temeli saymakta, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana ve çocukların korunmasını devlete yüklemektedir, yine 42. maddesi kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağını ve bu hakkın kullanılması için gerekli tedbirlerin alınmasını devlete yüklemektedir. Bir ailenin özellikle çocukların eğitim ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri için temel ve zaruri ihtiyaçların temin edilmesi gerekmektedir. Elektrik enerjisi de bu temel ve zaruri ihtiyaçlar arasında bulunmaktadır. İlgili yapıya elektrik aboneliği yapılabilmesi, usulsüz yönden tüketilen elektrik enerjisinin tespiti ve tahakkukunun gerçekleşmesiyle hem dağıtım şirketleri tahsilât yapabilmesine hem de vatandaşın kullanmakta olduğu elektriğin parasal tutarını daha fazla birikmeden ödeyebilmesine, yargıya intikal eden davalar düşeceğinden yargı yükünün azalmasına ve bu nedenle oluşan çaresizlikten dolayı bunalımda olan vatandaşın rahat bir nefes alması sağlanacaktır’’ olduğunu belirtti.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, 09.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11. Maddesindeki metnin 2017 yılına kadar uzatılarak torba kanuna eklenmesi ile hem vatandaşın ve dağıtım şirketlerinin hem de devletin uğradığı zararın önüne geçmek mümkündür.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2017, 05:45

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER