“Divriği ve Suşehri ilçeleri il olmalı”

Sivas’ın ve ilçelerinin gelişmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sorunları dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Divriği ve Suşehri’nin il olması için meclise kanun teklifi verdi. Suşehri ve Divriği’nin il olması halinde bölgedeki göçün de önüne geçilebileceğini aktaran Akyıldız: “Divriği ve Suşehri ilçesi ticari, ekonomik, turistik altyapısı ve il merkezine uzaklığı nedeniyle ilçe statüsünde yönetilemez hale gelmiştir. Eğer bu ilçelerimiz il olursa kırsalda vatandaşlara daha iyi hizmet yapılır. Ayrıca illerde kamu hizmetleri daha hızlı gerçekleştirilir. Bölgedeki güvenlik zafiyeti ortadan kalkar” dedi.

“Divriği ve Suşehri ilçeleri il olmalı”

Mehmet TIRPAN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Divriği ve Suşehri’nin il olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun teklifi verdi. Sivas’ın gelişmesi, büyümesi ve sorunların çözümü noktasında zaman zaman kanun teklifi ve önergeler veren Akyıldız; “Divriği ilçesi ticari, ekonomik, turistik altyapısı ve il merkezine uzaklığı nedeniyle ilçe statüsünde yönetilemez hale gelmiştir. Daha etkin hizmet sunulabilmesi için Divriği’nin İl yapılması uygun olacaktır. Ayrıca, yeni kurulan ilde kamu hizmetlerinde kesinti doğmaması amaçlanmaktadır” dedi.

Divriği’nin il olması halinde bölgedeki güvenlik zafiyetinin de ortadan kalkacağının altını çizen Akyıldız: “T.C. Anayasası’nın 126’ıncı Maddesi’nde Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılacağı belirtilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda da paralel düzenlemeler mevcut bulunmaktadır. Bu kanun ile il ve ilçelerin kanunla kurulabileceği ilkesi hükme bağlanmış durumdadır. Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, mülki idare bölümleri esas alınarak kurulan taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi, illerin ve ilçelerin coğrafi yapısına, ulaşım ve haberleşme şartları ve nüfus yoğunluğuyla yakından ilgilidir. Coğrafik bütünlüğün bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın oluşturulmadığı, ulaşım ve haberleşmenin günün şartlarına uygun şekilde sağlanamadığı bölgelerde diğer hizmetler de aksamaktadır. Bu sebeple mülki idare taksimatında coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğuna uygun değişiklikler yapılması faydalı görülmektedir. 2016 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 10 bin 336’sı ilçe merkezinde, 5 bin 385’i ise köylerde olmak üzere ilçenin toplam nüfusu 15 bin 721’dir. 2016 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre bölgede bulunan Kangal ilçesinin nüfusu 21 bin 484, İmranlı ilçesinin nüfusu 7 bin 115, İliç ilçesinin nüfusu 7 bin 628, Arapgir ilçesinin nüfusu 10 bin 419, Kemaliye ilçesinin nüfusu 4 bin 905’dir.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun buluştuğu noktada yer alan Divriği, Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biridir. Tarihi, M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanan Divriği, günümüzde ise bir cazibe merkezi olarak diğer ilçelerin arasından sivrilmiştir. Divriği, Çaltı Çayı Havzası’nda kurulu, zengin demir ve çelik maden yataklarıyla, ilçeden geçen tren yolu hattıyla gelişmeye açık bir bölge niteliği arz edilmektedir. Divriği, bölgede yer alan Kangal, Zara, İliç, Kemaliye, Arguvan ilçeleriyle ve Sivas, Malatya, Erzincan ve Elazığ illeriyle sıkı ticari ve ulaşım ağına sahiptir. Divriği ilçesi gerekli idari değişiklikler yapılıp il statüsüne kavuşturulduğu takdirde bölgede kalkınmanın merkezi ve lokomotifi haline gelecek, bölgede ki diğer ilçelerin de kalkınmasına önderlik yapacaktır” ifadelerini kullandı.

DİVRİĞİ HİZMETTE VE SOSYAL GELİŞMEDE GERİ KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız; “Divriği’nin il merkezlerine uzaklığı bu bölgenin hem hizmette hem de sosyal gelişmede geri kalmasına yol açmıştır. Divriği’nin, Sivas il merkezine uzaklığı 176 km, Erzincan il merkezine uzaklığı 187 km, Malatya il merkezine uzaklığı 207 km kilometredir. Bu uzaklık, hizmette, kültürde, yatırımda, sosyal alanda da uzaklığa yol açmaktadır” dedi.

Hayırsever bir iş adamı tarafından yaklaşık 30 milyon TL maliyet ile yaptırılan Sadık Özgür Divriği Devlet Hastanesi bölgenin en modern sağlık kurumu olma özelliğini taşıdığını ancak ihtiyaçların giderilemediğini vurgulayan Akyıldız: “Divriği ve çevre ilçelerin sağlık sorunu ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bu hastanede, en basit ameliyatlar bile doktor sayısındaki yetersizlikten dolayı yapılamamakta. Vatandaşlarımız her sağlık sorununda şehir merkezine gitmek zorunda kalmakta ve ne yazık ki acil şekilde müdahale edilmesi gereken birçok hastamız ambulansla Sivas’a giderken yolda can vermektedir. Divriği ilçesi gerekli idari değişiklikler yapılıp il statüsüne kavuşturulduğunda bu sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Divriği ilçesi ve bölgesi dağlık ve kırsal bir alanda bulunmaktadır. Güvenlik gücü sayısı yeterli gelmemekte, bu yüzden kırsalda güvenlik zafiyeti yaşanmaktadır. Bu kanunla, yaşanan güvenlik zafiyetleri de ortadan kalkacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen yapıt, ülkemizin ve dünyanın her kesiminden turistlerin ziyaret ettiği çok önemli bir tarihi eserdir. Divriği, ulaşımı zor bir noktada yer aldığı için yeteri kadar ziyaretçi alamamaktadır. İl olması durumunda, ülkemiz turizm açısından büyük kazanç sağlayacaktır. Türkiye’nin tek pelet konsantrasyon tesisi Divriği’de bulunmaktadır. Yılda 1,5 milyon ton pelet üreterek demir çelik sanayisine çok büyük katkı sağlamaktadır. Üretilen peletler Divriği’de işlenemediği için demiryoluyla Karabük ve İskenderun’a yollanmaktadır. Divriği’nin il olması durumunda bu bölgeye pelet işleme tesisi kurularak ülke ekonomisine büyük katkı sağlanabilecektir. Divriği ilçesinde 105 köy, Kangal ilçesinde 110 köy, İmranlı ilçesinde 99 köy, İliç ilçesinde 58 köy, Kemaliye ilçesinde 62 köy, Arapgir ilçesinde 44 köy bulunmaktadır. Köy sayılarının fazlalığı ve kırsal dağlık yapıdan dolayı İl Özel İdareleri’nden yeteri miktarda ödenek gelememekte ve bunun sonucunda da özellikle kış aylarında yollardaki sıkıntılardan dolayı vatandaşlar ulaşım sağlayamamaktadır. Divriği İl Özel İdaresi kurulduğu zaman bölgedeki ilçelerin yol sorunlarına büyük katkı sağlayacaktır. Divriği İlçesi’ndeki, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi de dikkate alındığında, ilçenin böyle bir statü değişikliğini gerektiren yerleşim birimleri arasında yer aldığı görülmektedir. Ayrıca Divriği’nin il yapılması bölgede yeni bir cazibe merkezi oluşturacak ve böylece büyük şehirlere olan nüfus göçü de durdurulabilecek, hatta çeşitli sıkıntılar nedeniyle Büyükşehirlere göç etmek zorunda kalmış insanların, tersine göç ile bölgeye gelmelerine imkân sağlanacaktır. Divriği, il statüsüyle tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, ticaret gibi alanlarda getireceği hareketlilikle göç veren değil, bölgedeki diğer il ve ilçelerden göç alan bir yapıya kavuşacaktır. Yukarıda anlatılan gerekçelerle, bu Kanun’la birlikte Divriği’nin il olmasıyla birlikte bölge sosyal, ekonomik, kültürel açıdan gelişecek ve bu gelişme doğrultusunda bölgede kalkınma sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

SUŞEHRİ İL STATÜSÜNE KAVŞTURULMALI

Karadeniz ve İç Anadolu’nun buluştuğu noktada yer alan Suşehri’nin de il olması noktasında girişimlerde bulunduklarını aktaran Akyıldız; “Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Suşehri, günümüzde diğer ilçelerin arasından sivrilmiştir. Suşehri, Kızıldağ ve Köse Dağı’nın eteklerinde kurulu, önünde dümdüz bir ova ve ortasından geçen Kelkit Çayı’yla bölgede gelişmeye açık bir bölge niteliği arz edilmektedir. Suşehri bölgede yer alan Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Mesudiye ve Alucra ilçeleriyle sıkı ticari ve ulaşım ağına sahiptir. Suşehri ilçesi gerekli idari değişiklikler yapılıp il statüsüne kavuşturulduğu takdirde bölgede kalkınmanın merkezi ve lokomotifi haline gelecektir. Böylece Kelkit Vadisi’nde yer alan ilçelerin kalkınmasında önderlik yapacaktır” dedi.

Suşehri ve diğer ilçelerin il merkezlerine uzaklığı bu bölgenin hem hizmette hem de sosyal gelişmede geri kalmasına yol açtığın dikkat çeken Akyıldız; “Bu bölgede yer alan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Mesudiye ve Çamoluk gibi ilçelerin il merkezlerine uzaklığı ortalama 120 kilometredir. Bu uzaklık, hizmette, kültürde, yatırımda, sosyal alanda da uzaklığa yol açmaktadır. Suşehri’nin il yapılması bölgede yeni bir cazibe merkezi oluşturacak ve böylece büyük şehirlere olan nüfus göçü de durdurulabilecek, hatta çeşitli sıkıntılar nedeniyle Büyükşehirlere göç etmek zorunda kalmış insanların, tersine göç ile bölgeye gelmelerine imkan sağlayacaktır. Suşehri, il statüsüyle tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, ticaret gibi alanlarda getireceği hareketlilikle göç veren değil, bölgedeki diğer il ve ilçelerden göç alan bir yapıya kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2017, 05:40

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER