Çocuk istismarcılarına göz açtırılmayacak

Sivas Valisi Davut Gül, Küçük yaşta çalıştırılan, istismar edilen, hırsızlık, dilencilik, gasp ve kapkaç olaylarına zorlanan çocukların tespit edilmesi, küçük yaştaki çocukların eğitime ve topluma kazandırılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Çocuk istismarcılarına  göz açtırılmayacak

Mehmet TIRPAN

Sivas Valisi Davut Gül, ilimizde küçük yaşta çalıştırılan, dilendirilen ve kötü alışkanlıklara sevk edilen çocuklar hakkında ilgili kurumlara talimat verdi. Çocukların kötü alışkanlıklara sevk edilmemesi için Sivas’ta kapsamlı bir çalışma yapılması noktasında ilgili kurumlara talimat veren Gül: “Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların madde bağımlılığı, istismar, hırsızlık, dilencilik, gasp ve kapkaç gibi olaylara sürüklenme durumu önemli bir sosyal sorun olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

Aynı zamanda bu çocukların madde bağımlılığı, istismar, hırsızlık, dilencilik, gasp ve kapkaç gibi olaylara da sürüklendiğini vurgulayan Gül: “Çocuklarımızın suça sürüklenmesinin önlenmesi, istismar mağduru olmaması, madde bağımlılığı, gasp, kapkaç, dilencilik, hırsızlık vs. gibi suçlardan korunması bakımından sokakta ve sanayide çalışmalarının önlenmesini, bu hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, konunun dikkatle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekli. 2005/05 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara ve ailelerine sunulan hizmetlerin etkinleştirilmesi, çocukların sokakta çalıştırılması ve yaşamasını önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması emredilmektedir. Bu doğrultuda; çocuk işçiliğin önlenmesi ve eğitim çağında olup, eğitime devam edemeyen çocukların eğitime devamlarının sağlanması, çocukları çalışan ailelerin tespit edilerek desteklenmesi, böylece çocuk çalıştırmanın önlenmesi, sağlık problemi olan çocukların tedavilerinin yaptırılması, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, çocukların tarım, sokak, sanayi ve ev işlerinde çalıştırılmasını önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin hassasiyetle

uygulanması, çocuklarla ilgili iş ve işlemlerde mevzuat hükümlerinin hassasiyetle yerine getirilmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması çocukların topluma kazandırılmaları bakımından önem arz etmektedir. Çocukların, suça sürüklenmemesi, haklarının ve esenliklerinin korunması için ilgi mevzuatlar yürürlüğe konulmuş ve hakları güvence altına alınmıştır. Ayrıca Ülkemiz, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün çocuk işçiliğin önlenmesine ve kötü şartlardaki çocuk işçiliğin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin 182 sayılı sözleşmeyi 2001 yılında imzalamış bulunmaktadır. İlgi (b) Kanunun 71 inci maddesinde çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı, İlgi (a) ve (c) Kanunlar ile bu Kanunların uygulanmasına ilişkin Yönetmeliklerde çocukların korunması, suça sürükleneceklerin güvence altına alınması, uyuşturucu ve uçucu madde gibi zararlı alışkanlıklara maruz kalmalarının önüne geçilmesi, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları hüküm altına alınmıştır.

 

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2017, 05:55

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15