Belediye, geçiş hakkı ücretlerini tahsil etmemiş!

Sivas Belediyesi’nin mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine Belediye gelir tarifesinde yer verilmediği ve söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin yapılmadığı tespit edildi.

Belediye, geçiş hakkı  ücretlerini tahsil etmemiş!

Mehmet TIRPAN

Sayıştay Başkanlığı’nın 2016 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan bulguda Sivas Belediyesi’nin sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin alınması gerektiği belirtildi.

Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı raporda; “27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik, elektronik haberleşme altyapısı, elektronik haberleşme şebekesi, geçiş hakkı, geçiş hakkı sağlayıcısı, işletmeci, geçiş hakkı ücreti ve geçiş hakkı ücret tarifesi gibi birçok kavramı tanımlamıştır. Aynı Yönetmelik'te işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısının geçiş hakkına ilişkin anlaşmaları, Yönetmelik'te belirlenen ilkeler doğrultusunda serbestçe yapabileceği, geçiş hakkına ait ücretlerin ödeme şeklinin sözleşmede yer alacağı hüküm altına alınmış ve ayrıca 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçiş hakkı ücretleri tarifesi Yönetmeliğe eklenmiştir. Yukarıda belirtilen düzenlemeler ve açıklamalar çerçevesinde, Sivas Belediyesi tarafından altyapı geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay’ın tespit ettiği eksikliğe ilişkin savunma yapan Sivas Belediyesi yetkilileri ise, “Belediyemiz tarafından geçiş hakkı elde edilebilecek gerekli altyapı yatırımlarının yapılmadığı için altyapı geçiş hakkı bedeli tahakkuk ve tahsilatı yapılamamaktadır” denildi.

Sayıştay Başkanlığı ise savunmaya ilişkin hazırladığı raporda ise; “Kamu idaresi cevabında belediye tarafından geçiş hakkı elde edilebilecek gerekli altyapı yatırımlarının yapılmamasından dolayı altyapı geçiş hakkı bedelinin alınmadığı belirtilmiştir. Ancak Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik’e göre geçiş hakkı; "İşletmecilere; elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden ve üzerinden geçmeleri için tanınan hakları" ifade etmektedir. Yani geçiş hakkı elde edilebilecek gerekli altyapı yatırımlarını yapacak olan belediye değil, işletmecilerdir. Belediye burada geçiş hakkı sağlayıcısı konumundadır. Geçiş hakkı sağlayıcısı; geçiş hakkına konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanımında olan taşınmazlar da dahil olmak üzere taşınmazın sahipleri ve/veya taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini ifade etmektedir. Geçiş hakkı ücreti  ise  işletmecinin, geçiş hakkı karşılığında geçiş hakkı sağlayıcısına ödeyeceği ücrettir. Bundan dolayı kamu idaresinin altyapı geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsilini yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2017, 05:59

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER