Belediye, eğlence vergilerini almamış!

Sayıştay Başkanlığı’nın 2016 yılında Sivas Belediyesi’ne yaptığı denetimde Sivas Belediyesi’nin eğlence vergilerini almadığını tespit etti. Sayıştay Denetim Raporu’nda Sivas Belediyesi sınırları içinde yer alan bazı işletmelerde canlı müzik yapılmasına karşın, bu işletmelere yönelik eğlence vergisi tahakkukunun gerçekleştirilmediği belirtildi.

Belediye, eğlence vergilerini almamış!

Mehmet TIRPAN

“Sivas Belediyesi 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun “Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler” bölümünde yer alan bulguya göre Sivas Belediyesi, geçtiğimiz yıl belediye sınırları içerisinde canlı müzik yapan 27 adet işyerinden vergi tahsilatını yapmadı. Raporda, Sayıştay´ın gözünden kaçmayan gelişmeye ilişkin belediye yetkilileri uyarıldı.

Canlı Müzik Yapan İşletmelerle İlgili Eğlence Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması

Sivas Belediyesi sınırları içinde yer alan bazı işletmelerde canlı müzik yapılmasına karşın, bu işletmelere yönelik eğlence vergisi tahakkukunun gerçekleştirilmediği tespit edildiği raporda; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 17'inci maddesinde, bu Kanun'un 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu, 18'inci maddesinde eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerin verginin mükellefi olduğu, 19'uncu maddesinde bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerlerden vergi alınmayacağı, 20'nci maddesinin üçüncü fıkrasında biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktar olduğu, 21'inci maddesinde biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 5 ila 100 TL arasında vergi alınacağı, 22'nci maddesinin üçüncü fıkrasında biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde ki her aya ait verginin o ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılacağı belirtilmiştir. Zabıta Müdürlüğünden elde edilen verilere göre Sivas Belediyesince 27 adet işyerine canlı müzik ruhsatı verildiği görülmüştür. Ancak yapılan incelemede, bu işletmeden eğlence vergisi alınmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, bu işletmelerle ilgili gerekli çalışmalar yapılarak eğlence vergisi tahakkuklarının yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sayıştay Başkanlığının tespit ettiği bulguya ilişkin cevap veren Sivas Belediyesi ise, ‘İlgili bulgu doğrultusunda canlı müzik yayını yapan işletmelere yetkili birimlerimizce beyana çağrı çalışmalarına başlanılmış olup, en kısa sürede mevzuatlar çerçevesinde işlem tesis edilecektir’ denildi.

Danıştay Başkanlığı sonuç olarak Kamu idaresine verdiği cevapta; “Tespit edilen hususa ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılacak. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecek” ibarelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2017, 05:59

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER