“AVESİS programı kullanıma açıldı”

“AVESİS programı kullanıma açıldı”

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesinin ulusal ve uluslararası camiada bilinirliğini artırmak ve etki alanını genişletmek amacıyla yapılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesinde yapılan bilimsel araştırmaların envanterlerinin daha sağlıklı tutulması amacıyla Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemini Üniversiteye kazandırdıklarını aktaran Rektör Yıldız, “Ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında üniversitemizin de bulunduğu seviyenin üzerine çıkarılması ve gelişerek en iyi üniversiteler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için stratejik yönetim anlayışı içerisinde kaynaklarımızın verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirilebilerek tüm süreçlerimizde belirli bir kalite düzeyinin sağlanabilmesi Üniversitemiz için oldukça önemli” dedi.

Bilimsel çalışmalara ağırlık vermeye devam ettiklerine vurgu yapan Yıldız, “Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akademik Veri Yönetim sistemi yani AVESİS programı kullanıma açılmıştır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı kurumsal karne uygulamasının YÖK tarafından da Türkiye’deki üniversitelerde uygulanmaya koyuldu. Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalarda dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi bahsettiğim hususlara ilave olarak, araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda araştırmacılar için kişisel web sayfaları sağlanması, bilimsel başarı ödülü değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporları üretilmesi, akademik atama ve yükselme ölçütlerinin belirlenmesi üniversite sıralama sistemleri ile girişimci ve yenilikçi üniversite gibi uygulamalar için veri sağlaması gibi birçok kurumsal çalışmalarda AVESİS sisteminde kayıtlı verilerden faydalanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin bazı bilgilerinin YÖKSİS’te bulunmaması veya eksik veri girişlerinden dolayı AVESİS bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğinin de altını çizen Rektör Yıldız sözlerini, “Araştırmacılarımız AVESİS sistemine aktarılan bilgilerini kontrol etmeleri gerekmekte. AVESİS yazılımı dışında bir yeniliğe daha imza atıldı. 2019 yılı akademik teşvik ödeneği süreçleri bu amaçla hazırlanan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi ATÖSİS kullanılarak elektronik ortamda yürütülecektir. Üniversitemizde son üç yılda yerleşkemizde sosyal alanları artırdık. Fiziki imkânları geliştirdik, personel ve öğrencilerimizin memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptık, kurumsallaşma yönünde politikalar geliştirilmesine ve en önemlisi de bilimsel çalışmaların da desteklenmesine özellikle gayret ettik.”şeklinde sonlandırdı.

“HER HANGİ BİR ŞEYİ ÖLÇMEK YERİNE DOĞRU ŞEYİ ÖLÇMELİYİZ”

Programda Akademik Veri Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapan Kayseri Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı ise, ülkemizin kalkınabilmesi için sadece üniversitelerin performanslarının yüksek olmasının yetmeyeceğini, genel olarak kurumların durumlarının üst seviyede olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kalınlı, “Yükseköğretim kurumları dünyanın en kompleks kurumları arasında kabul ediliyor, çok büyük organizasyonlar ve yönetilmesi de bir o kadar zor kurumlar. Dolayısı ile bizim de üniversiteleri etkili bir şekilde stratejik yönetim anlayışıyla ve güçlü araçları kullanarak yönetmemiz gerekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Kalınlı araştırma performans göstergelerinde araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği boyutlarının olduğunu ve üniversiteleri değerlendiren sıralama sistemleri bulunduğunu hatırlatarak, “Bu sistemler araştırma, öğretim, iş birliği ve etkileşim, uluslararasılaşma, itibar, elektronik ortamdaki varlıklar gibi kategorilerle üniversiteleri derecelendiriyor. Bu sistemlerin aslında üniversitemiz adına pek çok anlamı var. Baktığımız zaman üniversiteler büyük bir veri sarmalının içerisinde. Her türlü süreçte veriye ihtiyacımız var. Ölçemezseniz yönetemezsiniz bu bir gerçek.” diye ekledi.

 “Birincisi her hangi bir şeyi ölçmek yerine doğru şeyi ölçmeliyiz.” diyen Kalınlı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Büyük boyutta bakarak veri haritaları oluşturmamız gerekiyor. Önceliğimiz şeyleri doğru belirlememiz lazım. Akabinde toplanacak veriler için altyapılara ihtiyacımız var; sonra hata ayıklama, verileri düzenleme sonra verilerin düzenlenmesi çok ciddi bir iş. Verilerin analiz edilmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilerek kurumsal politika ve stratejilere yansıtılması gerekiyor. Bizim yüksek performans için iç süreçleri geliştirmemiz, belirli bir kalite düzeyi yakalamamız, stratejik yönetim anlayışını benimsememiz, faaliyetlerimize ve varlıklarımıza yönelik envanterimizi iyi bilmemiz ve etkili bir performans yönetimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üniversiteler büyük kurumlar her bir süreci pazılın bir parçası gibi düşünmek ama kurumu yapılandırırken o parçalardan birini yapılandırırken pazılın diğer parçalarını gözetmek durumundayız. Dolayısıyla bu başlı başına bir uzmanlık işi artık.”


SİVAS MEMLEKET

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER