EVLİLİKTE İLETİŞİM

İletişim, yaşamın her alanında çok önemli olduğu gibi evlilik ilişkisinin de olmazsa olmazıdır. Evliliklerinde sağlıklı iletişim becerilerini kullanmayı bilenlerin evlilikleri de daha sağlıklı olmakta ve evlilikte uyumları, sonuçta da mutlulukları artmaktadır.

Evlilikte iletişim; Eşler arasındaki davranışsal, bilişsel ve duygusal etkileşimleri ve bu etkileşimlere yüklenen anlamı içermektedir.  

Eşler evliliklerinde iletişimi geliştirmek için öncelikle iletişim konusunda kendilerini tanımalılar, sonra eşlerini tanımalılar, daha sonra da evlilik ilişkilerini tanımalıdırlar.

Aynı zamanda da kendilerini, eşlerinin nasıl tanıdığını ve evlilik ilişkisi içinde nasıl gördüklerini de bilmeleri gerekmektedir.

İyi eş ilişkisi, eşlerin birlikte gelişmelerinin yanı sıra birer birey olarak büyüme ve olgunlaşmalarına da izin veren ilişkidir.

İyi eş ilişkisi sorunsuz ilişki değildir. Sorunları bir ekip ruhu içinde çözme doğrultusunda birlikte hareket etmedir.

Eşler, yaşadıkları sorun aynı olduğu durumlarda bile bazen sorunu ya da sorunun kaynağını farklı görüp farklı ifade edebilirler.

İyi ilişkide eşler sorunlar karşısında birbirlerinden farklı bakış açılarının olduğunun farkındadır ve bu farklılıklarını kabul etmişlerdir.

Eş ilişkisinde eşlerin birbirleri ile her konuda konuşabiliyor olmaları çok önemlidir. Birçok sorunlu ilişkide eşler konuşamadıklarından yakınmaktadırlar. Eşlerin çoğu konuşması, aralarında öfkeli kavga ile sonuçlanıyorsa, eşler birbirleri ile konuşmamaya başlamaktadırlar. Konuşmanın devam edebilmesi için iletişimin kesilmemesi ve konuşmanın her iki eş için de fayda sağlıyor olması gerekmektedir.

Her konuşma, iletişim olmamaktadır. Eşler arasındaki sorun içeriği her ne olursa olsun konuşma iyi iletişim özellikleri içermediği sürece sorunun çözülmesi neredeyse olanaksızdır.

Hem kadın hem de erkek, evlilikten, ilişki ve iletişimden, birbirlerinden farklı şeyler bekler, bazen de aynı şeyleri farklı şekillerde bekler. Bunların öğrenilmesi ve beklentilerin özenle karşılanması gerekir.

İçeriği ne olursa olsun eşlerin aralarındaki herhangi bir sorunu çözmeleri için iletişim kurmaları gerekmektedir. Eğer iletişim biçimi sağlıklı ve etkin değilse kısa sürede sürtüşme ve çatışmaya dönüşür.

Eş ilişkisinin her aşamasında iletişim vardır. Eşlerin ilişkilerinin niteliğini aralarındaki iletişimin kalitesi belirler.

Eş ilişkisi sorunları, gerçekte, düşünce alışverişi yani iletişim sorunlarıdır ve yaşamlarının hemen hemen her yönünde kendini gösterir.

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmadan ve iletişim sorunlarını çözmeden eşlerin uyumlu ve doyumlu bir ilişki yaşamaları olanaksızdır.

Eşler arasında etkili ve sağlıklı iletişim için teknik bilgi ve beceriler gereklidir fakat bu bilgi ve beceriler gönül zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü ile olmazsa eksik kalır, anlamsızlaşır. Dolayısı ile eşlerin hem gelişimsel olarak hem de iletişim becerileri açısından olgun bir seviyede olmaları evlilikte mutluluklarının artması açısından önemlidir.

Eşler evlenmekle beraber birbirleri ile iletişim halinde olmayı da seçmiş olurlar. Çünkü iletişim halinde olmak birlikte olmanın ve beraber bir yaşam sürmenin kaçınılmaz gerekliliğidir.

Eş ilişkisi içinde kadının ve erkeğin kendini denk görüyor olması, aralarında insan insana bir ilişki oluşmasının temelidir. İnsan insana temelli bir ilişki için de canın cana, özün öze ulaştığı bir iletişimle kurulabilir.

Tüm bunlar için evlilik yaşamına geçirilmesi gerekli becerilerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir;

Etkili dinleme,

Empati yapabilme,

Farklılıkları, zenginlik kabul edebilme,

Anlama ve anlayış gösterebilme,

Hoş görebilme,

Nezaket ve saygılı bir davranış örüntüsü kullanabilme,

Olduğu gibi kabul edebilme,

Gelişmek istediği alanlara tam destek verebilme vb…

Eşinle sağlıklı iletişim, yuvanda huzur ve evliliğinde derin mutluluk için sana önerim iki kelime;

‘Olgun sev’

YORUM EKLE