Apartman Yöneticiliği Nedir?

Siz değeli okurlarımızdan gelen sorulara ve merak edilenlere elimimden geldiği kadar cevap veriyorum söz konu olan emlak dünyasında bu hafta apartman yöneticiliği apartman yönetim planı apartman karar defteri aidatlardan bahsedeceğim 

Apartman Yöneticiliği Nedir?

Öncelikle Apartman yöneticiliğine seçilirken, mutlaka görev alanınızı gösteren bir yönetim planın apartman genel kurulunda onaylatmanız gerektiğini, onaylatmadığınız takdirde kat mülkiyeti kanun 35. maddesinde yer alan geniş kapsamlı bir görev sorumluluğu ile karşı karşıya kalabileceğinizi ve bu geniş sorumluluk nedeniyle apartman işlerine yetişemediğiniz durumlarda görevinizi ihmal ettiğiniz yönündeki eleştirilerle karşı karşıya kalabileceğinizi unutmayınız.

Kat Mülkiyet Kanunun 32. Maddesine istinaden;

  • Yöneticiliğiniz başlamadan önce yöneticiliği biten yöneticiden elinde bulunan defter ve belgeleri tutanakla teslim alınız.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 32. Maddesine istinaden Yöneticiliğiniz bitiminde elinizde bulunan defter ve belgeleri yeni yönetime bir tutanakla teslim ediniz.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; Yöneticiliğiniz süresince normal yönetim giderlerine katılmayacaksanız. Bu konuyu yönetim planında mutlak surette belirtmeniz gerekmektedir. Belirtmediğiniz takdirde, sizden sonra gelen yönetimler hissenize düşen normal yönetim giderinin yarısını faizi ile birlikte sizden talep edilebileceğini unutmayınız.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; Karar defterinizi noter tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Karar defterine apartman ile ilgili yapılan toplantılarda alınan kararların yazılması gerekmektedir. Apartman ya da site toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için apartman sakinlerinin katılımının yarıdan fazla olması gerektiğini unutmayınız.·
  • Kat Mülkiyet Kanunun 35. Maddesine istinaden; Yöneticiliğiniz süresince topladığınız paraları ve avansları gerektiğinde almak üzere bir bankada kendi adınıza ancak apartmanınızın yöneticisi sıfatı gösterilmesi suretiyle hesap açtırınız.
  • Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden; gelir ve gider kalemleri için noter tasdikli İşletme defteri tutmanız gerekmekte olup tutulacak defterin işletme defteri olması yeterlidir. Apartman Yönetimlerinin Vergi Usul Kanunun Hükümleri çerçevesinde defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İşletme defterinin sol tarafına giderleri sağ tarafına ise gelir kalemlerini yazmanız gerekmektedir. Apartman için yapılan giderleri mutlak suretle bir belgeye dayandırmanız gerektiğini unutmayınız. Yaptığınız harcamaları fatura fiş düzenleme kapsamında olan kişilerden almış iseniz mutlak suretle fiş ve faturanızı alınız. Bu kapsam dışında yapılan harcamalarınızda ise gider pusulası düzenleyiniz ve işi yaptırdığınız kişinin isimi, soyadını, adresini ve imzasını mutlak suretle gider pusulasında olması gerektiğini unutmayınız.

  • Apartman Gelirleri genellikle aidatlardan oluşmakta olup tahsil ettiğiniz aidatlara karşılık makbuz düzenleyiniz ve makbuzun üstünde kimden, hangi daireden ve hangi aya olduğuna dair bilgileri mutlak suretle yazınız.
  • Apartman yöneticiliği, yapmanız gereken durumlarda; Yukarıdaki hususlara dikkat etmeniz ileride çıkabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlayacak olup özellikle yaptığınız giderleri belgelendirmekte gerekli özeni göstermediğiniz durumlarda apartman genel kurulunda aklansanız dahi görevi suiistimal ve yedi eminliği suiistimal suçları ile asliye ceza mahkemelerinde yargılanma durumda kalabilirsiniz

 Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen yönetim planına denir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olmaktadır.

Bütün hak maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan apartman yönetim planı, hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre karara bağlanıyor.

Bir yönetim planı oluşturmak ya da yönetim planını değiştirmek için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oy şartı aranıyor. Yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini; yönetici ve denetçileri bağlayıcı oluyor.

Apartman Aidatı Nedir?

Konut sahiplerinin apartmanın tüm ortak alanlarındaki bakım ve onarımının yanı sıra kapıcı, bahçıvan ve güvenlik görevlisine ödenen sabit giderler için ödediği miktara “aidat” deniyor. Aidat ücreti apartmanın giderlerine göre belirleniyor. Aidat paraları apartman sakinlerinin kurduğu bir dernek, kurum, vakıf üyeleri ya da apartman yöneticisi tarafından belirli aralıklarla toplanıyor.

Arsa payına göre aidat

Aidatla ilgili kanuni düzenlemeleri kapsayan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesine göre başka türlü bir anlaşma olmadıkça konut sahipleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine, apartmanın sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere arsa payı oranında katılmakla yükümlü.

Aidatı ödemekle yükümlü olan ev sahipleri, kira sözleşmelerinde eve kiraya çıkacak olan kişiye aidatları ödeyecekleri yönünde madde koyabiliyor, böylece aidat ödemesi kiracıya devrediliyor.

Haftaya sizden gelen soruları değerlendirmek üzere esen kalınız.

YORUM EKLE