(14). ÜLKÜCÜ MEMURLAR DERNEĞi (OBACI) SANIKI.AR:

Nazım Bali, Osman Kaya, Naki Hocaoğlu, Hasan Metin Şeyhoğlu, Adil Aktan, İsmail Taşdemir, Ahmet Özdemir, Abdurrahman Arslan, Ömer Bayat, Arif Karaca, Ali Ateş, Necati Molla, Selçuk Uluçay, Necati Kılıç, Hayrettin Bayhan, Şevket Duran, Salih Garipoğlu, Mustafa Tunç. Sulhattin Gülmez, Rahmi Soyyüce, Yusuf Şimşek, Necati Temel, İhsan Duma, İlyas Kütükçüoğlu, Hilmi Eryiğit, Fikret Özkan, Turan Başçı, Enver Ünal Demir, Sebahattin Yıldız, Sadreddin Gündaş, Halil Soğancioğlu, Adem Tosun, Gültekin Sönmez. Ömer Rıza Durdağ, Nurettin Şimşek, Fikret Şakar, Dursun Kocaman, Orhan Saygın, Ahmet Turgut Tanrıverdi, Hayrettin Demirci, Abdullah Yüce, Mehmet Elagöz, Celal Elagöz, Ekrem Temur, Bedri Musa Hıdıroğlu, Mustafa Özgen, Osman Güler, Erdoğan Elgün, Yusuf Aktaş, Lütfü Gencer, Bekir Alıncak, Rıfat Tomambay, Eyüp Çoban, Hüseyin Oktay, Faruk Ata, Ömer Molla. Cafer Seyitoğlu, Bekir Yıkılmaz, Ayhan Özdemir, Ahmet Arslan, Ali Ekim, Selahattin Şahin, Ahmet Demir, Tahsin İpek, Ramazan Doğmuş, Salim Palabıyık, Osman Ceran, Ömer Soğancıoğlu, Yusuf Ceran, İsmail Doğan, Tahir Karapınar, Kadir Karapınar, Ramazan Asan, Öcal Özdemir ve Sacit Vergi.

1978 Eylül 3-4 tarihinde cereyan eden bu büyük olayları tamamen sağcıların üzerine yıkmak isteyen ve Ali baba da size idam sahpası kuracağım diye bağıran Askeri savcı Refik Kıvılcım yeteri kadar sağcı sanık bulamayınca 78 kişiden oluşan Ülkücü Memurlar derneğini ele almış, siz niye isminizin yanına bir de “Oba” eklediniz? Diye suçlamıştır. Sorgusuz, tanıksız ve savunmasız mahkeme sonun da bu kadar insan sanki Sivas olayları sanığı gibi değerlendirilmiş ve aynı dosya da mahkeme olarak her birine 10 sene 8 ay ceza verilmiştir. Tarihe, Obacılar diye geçen bu dava, Türkiye’nin yüzde doksan vilayetinde aynı isimle faaliyetine devam ettiği halde sadece Sivas ta dava açılmış ve ceza verilmiştir. Kimisi Müdür kimisi şef ve büro memuru olarak çeşitli devlet dairelerinde görev yapan bu insanlar, “Devlete başkaldırmış bir adi suçlu olarak gösterilmiştir. Yakalarına asılmış “Adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanan bir kart ile” vilayetlerinden 500 kilo metre uzakta, yakınlarının da çile çektirerek bilfiil iki sene Erzurum Askeri cezaevinde yatmışlardır. İki sene sonra Askeri Yargıtay bu garip durumu tespit etmiş ve berat ettirerek bu insanları ve ailelerini bu haksız çileden kurtarmıştır.

Acı tatlı hepsi ile güzel hatıralarımız oldu. Ölenlere rahmet, kalanlara hayırlı ömür diliyorum.

(15) SOLCU SANIKLAR:

Murat GENÇ, Hasan GENÇ, Kazım Kırteke, Haydar Akpınar, Cuma Türk, Süleyman Yeğinerve Mustafa Uyar (Çingen Mustafa) Aşur Uyar kardeşler. Hatırladığım kadarıyla, Dede balı mahallesinde Musa Kala yı öldürmekten ve iki kişiyi yaralamaktan sanık Mustafa ve Aşur Uyar ceza aldılar. Diğer sanıklar otomatik silahla ve çok miktarda mermiyi Sivas’a getirirken yakalanmışlar. Mahkeme de “keleş marka silah ile nerden geliyordun sorusuna Geyik vurmaktan geliyorduk diye cevap verince sağcılardan yargılanan Ahmet Çetin dayanamayarak “ULAN BİZ GEYİK MİYİZ” diye müdahale etmiştir. Bu kişilere beşer sene gün verilmiş, içeri de ne kadar kaldıklarını bilmiyorum. Bu sanıklardan daha önce C.H.P. il başkanlığı yapan Avukat Murat Genç o zamanlar Fransa’ya kaçtığı söyleniyordu. Belki de hiç gelmedi.

Tarihe geçen birinci Sivas olaylarında Sünni vatandaşlardan 9 kişi ölmüş ve çoğu silahla yaralanmış yüzden fazla mağdur için bu sekiz kişi yargılanmıştır. Aldıkları ceza da ortadadır. Buraya isimleri geçmemiş olan veya berat eden birçok sanık da vardır. Birçoğu vefat eden bu insanlarla acı tatlı anılar yaşadık. Ben, her kardeşime varsa, hakkımı helal ediyorum ve onlardan da helallik diliyorum. Ölenlere rahmet, kalanlara selamet diliyorum.

YORUM EKLE