HADİS UYDURANLAR 
HADİS UYDURANLAR
Bekir ÇÖL

HADİS UYDURANLAR

Bu içerik 767 kez okundu.

Peygamberimiz adına yalan söz uyduranlar için sağlığında söylediği söz meşhurdur. Rasulüllah Şöyle buyurur: “Benim adıma yalan söz söylemek, başkası adına yalan söylemek gibi değildir. Kim bilerek benim adıma yalan söylerse cehennem ateşindeki yerine (girmeye) hazırlansın.”

 Peygamberimizin bu hususta açık ikazı varken çeşitli sebepler ileri sürerek binlerce hadis uyduranların varlığı da bilinen bir husustur. Hadis âlimleri hadis uyduranlardan nefret ederlerdi. Hadis Âlimlerinden Şu’be (Ö.160) bir toplantıda bir kişi “Ebu Nuaym, İbn Cüreyc’ten duyduğu şu hadisi bize rivayet etti, deyince derhal müdahale ederek “Yalan söylüyor bu Deccal, ben ebu Cüreyc’ten bir şey duymadım diyerek onu susturmuştur. Yine Şu’be, merkebine binmiş giderken, nereye gittiğini soran arkadaşına şöyle der: Peygambere, 400 tane yalan hadis uyduran Cafer İbn Zübeyir’e düşmanlığımı ilan etmeye gidiyorum der.

 Yine Şu’be, hadis uydurmakla meşhur olan Eban İbn Ebi Ayyaş (Ö.140)dan hadis rivayet etmek söz konusu olunca dedi ki: “Bana Ebi Ayyaş rivayet etti demektense şu kadar zina etmeyi ve ya kanıncaya kadar merkep sidiği içmeyi tercih ederim” Demiştir.

Uydurma hadisin uydurma olduğunu bilen kimseye bunu rivayet etmesi haramdır. Kim bir hadisi rivayet ederken onun uydurma olduğunu açıklamazsa Peygamberimize yalan isnad edenlerin içine dâhil olur.

 Buhari (Ö. 256) uydurma hadis rivayet edenin iyice bir dövülüp uzun müddet hapsedilmesine dair fetva vermiştir.

 Ebu Hanife (Ö. 150) Şu’be İbn Haccac (Ö. 160) Süfyan Sevri (Ö. 161) Malik İbn Enes (Ö. 179) İmamı Şafii (Ö. 204) ve Ahmed İbn Hanbel (Ö. 241) bu mezhep imamları ve muhaddisler uydurma hadis rivayet eden kimse, başkalarına da ibret olacak şekilde cezalandırılarak rezil edilir. Azarlanır, yüzüne bakıp selam verilmez ve kendisiyle bütün münasebet kesilir.

 Süfyan İbn Uyeyne (Ö. 198) böylesinin boynunun vurulması lazım geldiğini, Yahya İbn Main (Ö. 233) “Kanının helal” olduğunu söylemiştir.

 Ebu’l Vefa Ali İbn Akil şöyle demiştir: Şeyhimiz Hemedani şöyle dedi: İslam da bidat ihdas edip hadis uyduranlar, mülhitlerden daha zararlıdırlar. Zira mülhidler dini dışardan bozmaya çalışırlar. Hadis uyduranlar ise dışardan gelenler gibi dini içerden ifsad etmeye çalışırlar. Bunlar İslam’a karşı şüphe üretenlerden daha zararlıdırlar.

 Nehc’ül Belağa şerhinde şöyle der: Ali’nin faziletleri hakkında uydurulan hadislerin çoğu Şia tarafından uydurulmuştur. Bekriye fırkası Şia’nın yaptığını görünce onlar da buna karşılık Ebu Bekir hakkında hadis uydurmaya başladılar.

 İbn Ebi’l Hadid Şia şunları da uydurdu der: Şia’nın zikrettiği çirkin ve utanç verici uydurma sözlerden birisi de, “Kunfuz’un Ömer tarafından gönderilip Fatıma’ya vurduğu ve sırtında bir topağın oluştuğu; Ömer’in Fatıma’yı kapı ile duvar arasına sıkıştırdığı, Ali’nin boynuna ip bağlayıp sürüklettiği ve Fatıma’nın; “Ey babası neredesin” dediği, Hasan ve Hüseyin’in bu arada onların arkasından giderek ağladıkları ve benzeri haberlerin hiç birinin aslı yoktur. Şia, yine Muaviye aleyhine yalan haberler uydurmuştur. “Muaviye’yi benim minberimin üzerinde görseniz bile öldürün” uydurma haberi buna misaldir.

 

 Amir Eş Şabi der ki: Bu Ümmetin içinde Ali kadar hakkında yalan söylenmiş olan bir başka kimse yoktur. Abdullah İbn Evfa’nın rivayet ettiği uydurma sözde şöyle denir: Ben Peygamberi Ali’ye yaslanmışken gördüm. Birde baktım ki, Ebu Bekir ve Ömer gelmekteler. Dedi ki, “Ey Hasan’ın babası! O ikisini sev, onların sevgisiyle cennete girersin.

 Rafıziler Hz. Ali ve ehli beytinin faziletleri hakkında 300 binden fazla hadis rivayet etmişlerdir. En az yalan haber uyduranlar da Hariciler olmuşlardır.

 İslam devletinin yönetimi altında yaşayan Yahudilerden ve Hristiyanlardan alınan birçok rivayet, Kur’an tefsirine girmiştir. Hatta bu rivayetlerin bazıları da en meşhur tefsir kitaplarında bile görülebilmiştir. Mesela bu tefsirler arasında Taberi’nin “Camiul Beyan Fi Tefsirül Kur’an” isimli kitap ta dahi bu rivayetler vardır.

 Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadis te şöyle buyurur: Ahır zamanda Deccallar ve yalancılar olacak, size öyle hadisler söyleyecekler ki, onları ne siz duymuşsunuzdur ne de babalarınız. Siz-siz olun onlardan sakının. Sizi dalalete düşürmesinler ve fitneye sokmasınlar. (Müslim Sahih Mukaddime)

 Allah Rasulü buyurdu: “Kim benden Kur’an’dan başka bir şey yazarsa, onu silsin.” (Müslim Sahih Nevevi şerhi, c. 18 s. 129- İbn Abdilberr, Camiül Beyan c. 1 s. 63)

 Not: Bu bilgiler de yine tahlilini yaptığım M. Emin Akın Hocanın Mevzu Hadisler diye tercüme ve şerh ettiği İmamı Şevkani’nin “El Fevaid el- Mecmua fil Ehadis El-Mevdua adlı kitaptan alınmıştır.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
hayalet     2017-04-14 hoca peki hangi hadis kaynaklarına güvenebiliriz. bu konuda bizleri aydınlatırsanız seviniriz...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BBP'li Ürgüp:
BBP'li Ürgüp: "Adaletten sapmadan görev yapacağız"
Ulaş gölü ziyaretçilerini bekliyor
Ulaş gölü ziyaretçilerini bekliyor